Rusi o1968: o čo menej informácií, o to viac sú za

Správne postupovalo sovietske vedenie, alebo nie? Tak znie základná otázka sociologického výskumu, ktorý uskutočnila ruská Nadácia verejná mienka (Fond bščestvennoje mnenie – Фонд общественное мнение) k 50. výročiu vstupu vojsk armád Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968. Výsledky výskumu na nachádzajú na stránke Nadácie verejná mienka.

Išlo o reprezentatívny výskum obyvateľstva staršieho ako 18 rokov na vzorke 1500 respondentov v 53 regiónoch Ruskej federácie. Rozhovory sa robili osobne (face-to face). Štatistická odchýlka, teda percento, o ktoré môže byť výsledok výskumu vyšší, alebo nižší, neprevyšuje 3,6%.

Finančné noviny prenášajú výsledky na odpovede niekoľkých otázok, ktoré položili výskumníci Nadácie verejná mienka a zverejnili na svojom portáli.  Uvádzané odpovede sú z 10. augusta 2008 a 12.  augusta 2018. Celokový rámec výskumu Nadácia verejná mienka komentuje nasledovne. Respondenti podporujúci rozhodnutie vtedajšieho sovietskeho vedenia hovoria:”bola taká politická situácia”; “aby nebolo revolúcie”; “vyhli sme sa občianskej vojne;” “oslobodili sme ich od fašizma a boli sme povinní ich kontrolovať.” Protivníci rozhodnutia rgumentujú: “nesmeli sme iným národnom nanuovať svoju vôľu (rozhodnutie).” Píše na svojej stránke Nadácia verejná mienka. Názor týkajúci sa dôsledkov vstupu vojsk do Československo pre Rusko sa názory rozdelili. Spomedzi respondentov 18 % ich hodnotia ako väčšinou pozitívne a 19% ako prevažne negatívne.

Viete, čo ste počuli, alebo počujete prvýkrát, že pred 50 rokmi, v auguste 1968, boli sovietske vojská vstúpili do Československa? Počujem prvý raz: 34% a 35%, Niečo som počul: 31% – 29%, Viem: 31% – 34%. Z tohtoročných výsledkov výskumu vyplýva, že čím sú obyvatelia starší tým viac vedia o udalostiach.

Vstup vojsk Sovietskeho zväzu do Československa v tom čase, a následne bol hodnotený rôznymi spôsobmi. Čo si osobne myslíte vy: správne, alebo nesprávne postupovalo v  1968 Sovietskeho zväzu správne vstupom vojsk do Československa? Správne: 16% – 25%; Nesprávne 22% – 13 %;  Neviem povedať: 30% – 25%.

O koľko menej Rusov vie o obsadení Československa armádami vojenského paktu Varašavská zmluva, o ten istý podiel je viac presvedčených, že to bol správny krok. Dokazuje to poznatok o tom, že verejná mienka nerobí závery na základe racionálnych poznatkov, ale na základe emócionálnych hypotéz. Potvrdzuje aj známy poznatok tom, že verejná mienka posudzuje spoločenské javy a udalosti bez ohľadu na to či o nich má poznatky, alebo nie.

Počuli ste alebo niekedy o tom, alebo ste nepočuli nikdy o tom ako obyvatelia Československa reagovali v roku 1968 na vstup sovietských vojsk? A ste niekedy mohli počuť, potom akú reakcii ste počuli alebo čítali častejšie – o pozitívnej alebo negatívnej? Nepočuli sme: 26% – 29%; O kladnej: 4% – 5%; O negatívnej: 20 % – 21%; Neviem odpovedať: 16% – 10%.

Myslíte si, že vstup sovietských vojsk do Československa malo v konečnom dôsledku pozitívne, alebo negatívne dôsledky pre našu krajinu? Viac kladných: 8% – 18%; Viac negatívnych: 20 % – 19%; Neviem odpovedať: 37% – 28%

Spomeňte si  ako ste Vy osobne reagovali na sovietsky vojenský vstup do Československa v roku 1968 – pozitívne, negatívne alebo ľahostajne? Kladne: 5% – 5%; Negatívne: 6% – 3%; Je mi to ľahostajné: 8% – 5%; Bol som malý – bola som malá, nepamätám si: 6% – 6%; Neviem odpovedať: 7% – 4%.