Rozhovory Josepha Bidena a Vladimíra Putina

WASHINGTON / MOSKVA – Vo formáte videokonferencie mal Vladimir Putin dlhý rozhovor s prezidentom Spojených štátov amerických Josephom Bidenom. Tvrdí to oficiálna správy na interentovej stránke ruského prezidenta www.kremlin.ru.

Hovorili najmä o implementácii výsledkov rusko-amerického summitu, ktorý sa konal v júni 2021 v Ženeve. Poukázala na dôležitosť dôslednej implementácie dohôd dosiahnutých na najvyššej úrovni a zachovania „ducha Ženevy“ pri zvažovaní otázok bilaterálnych vzťahov a iných problémov vznikajúcich medzi Ruskom a Spojenými štátmi.

Prezidenti v tejto súvislosti pripomenuli spojenectvo oboch krajín počas druhej svetovej vojny. Zdôraznili, že by sa nemalo zabúdať na obete, ktoré vtedy prinášali, a samotná aliancia by mala slúžiť ako príklad pre budovanie kontaktov a spoluprácu v dnešnej realite.

Prevládajúce miesto v rozhovore obsadili problémy súvisiace s vnútornou ukrajinskou krízou a nedostatočným pokrokom v implementácii minských dohôd z roku 2015, ktoré sú nesporným základom mierového urovnania. Prezident Ruska na konkrétnych príkladoch ilustroval deštruktívnu líniu Kyjeva, zameranú na úplnú demontáž minských dohôd a dohôd uzavretých v „normandskom formáte“, vyjadril vážne znepokojenie nad provokačnými akciami Kyjeva proti Donbasu.

Joseph Biden zdôraznil údajne „hrozivý“ charakter presunov ruských jednotiek v blízkosti ukrajinských hraníc a načrtol sankčné opatrenia, ktoré budú Spojené štáty a ich spojenci pripravení uplatniť v prípade ďalšej eskalácie situácie.

V reakcii na to Vladimír Putin zdôraznil, že zodpovednosť by sa nemala presúvať na plecia Ruska, keďže práve NATO podniká nebezpečné pokusy dobyť ukrajinské územie a na našich hraniciach buduje svoj vojenský potenciál. Rusko má preto vážny záujem o získanie spoľahlivých, zákonom stanovených záruk, ktoré vylučujú expanziu NATO na východ a rozmiestnenie útočných úderných zbraňových systémov v štátoch susediacich s Ruskom.

Lídri sa dohodli, že poveria svojich zástupcov, aby sa zapojili do zásadných konzultácií o týchto citlivých otázkach.

Pri výmene názorov na informačnú bezpečnosť obe strany zdôraznili dôležitosť aktívne prebiehajúceho dialógu na túto tému. Vyjadrili pripravenosť pokračovať v praktickej spolupráci v trestno-procesných a operačno-technických oblastiach boja proti počítačovej kriminalite.

Zvažovala sa situácia okolo spoločného komplexného akčného plánu pre iránsky jadrový program. Prezident Ruska poukázal na dôležitosť jeho úplnej implementácie v pôvodne dohodnutom rámci. Lídri vyjadrili nádej, že rokovania o tejto otázke, obnovené koncom novembra vo Viedni, budú prebiehať v konštruktívnom duchu a umožnia dosiahnuť rozhodnutia prijateľné pre všetkých účastníkov.

Diskutovalo sa o bilaterálnych otázkach. Konštatovalo sa, že spolupráca je stále v neuspokojivom stave. Prejavuje sa to najmä v ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci „oklieštené“ diplomatické zastúpenia oboch krajín. Vladimir Putin zdôraznil, že toto všetko je dôsledok línie amerických úradov, ktoré pred piatimi rokmi začali praktizovať rozsiahle reštrikcie, zákazy a hromadné vyhostenia ruských diplomatov, na čo sme nútení zrkadlovo reagovať. . Ruská strana navrhla zrušiť všetky nahromadené obmedzenia fungovania diplomatických misií, čo by mohlo slúžiť aj na normalizáciu iných aspektov bilaterálnych vzťahov.

Prezidenti vyjadrili názor, že vzhľadom na svoju osobitnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodnej bezpečnosti a stability budú Rusko a USA pokračovať v dialógu a potrebných kontaktoch.

Vo všeobecnosti bol rozhovor úprimný a vecný.