Remišová: bábka je ako človiečik, čo môže umrieť

BRATISLAVA – Ako napísať bábkovú hru. To je téma bakalárskej práce Veroniky Remišovej, ktorú obhájila v roku 1998 na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 1998.

Vedúcim práce bol Ján Uličiansky. Obsahom bakalárskej práce je bábková hra s titulom “Modrý Peter”. Oponentkami práce boli Katarína Revallová a Lucia Šebová.

Finančné noviny sa téme záverečných práce venujú z jednoduchého dôvodu. Verejných činiteľov platia ľudia daňami. Ľudia majú právo vedieť aká je kvalifikácia verejných činiteľov.

Mottom bakalárskej práce je nasledovný výrok Veroniky Remišovej: “Držať v ruke bábku, je ako držať človiečika, ktorý môže umrieť.” Je súčasťou poďakovania vedúcemu bakalárskej práce Jánovi Uličianskemu. Belasý Peter, alebo Bledomodrý Peter je bábková hra, ktorú Veronika Remišová analyzuje v bakalárskej práci.  Autorom bábkovej hry je maďarský absolvent Akadémie múzických umení v Prahe Gyula Urbán. Bábková hra je na motívy knižky amerického autora Lewita Hima. Napísal ju v českom jazyku. Do slovenského jazyka ju preložil Ján Ozábal.

V prvej časti práce sa Veronika Remišová venuje práci Gyulu Urbána. Má názov “Ako napísať bábkovú hru, aby sa stala bestsellerom.” Slovo bestseller pochádza z anglického jazyka. Znamená najlepšie sa predávajúci. Kedy sa stane bábková hra bestsellerom? Podľa Veroniky Remišovej bábková hra musí spĺňať sedem nasledovných podmienok: doba, v ktorej hra vznikla je odrazovým mostíkom pre nové možnosti v tvorbe; text je súvislý sled obrazov, ktoré musí autor nosiť v hlave, žáner musí byť presne vymedzený, nový princíp, ktorý text dynamizuje a napomáha jeho zdivadelneniu, presné zadefinovanie diváka, divákovi dať možnosť identifikácie a ponúknuť mu vzory, riešiť problémy diváka v reálnych súradniciach, v ktorých sa pohybuje.

Po analýze bábkovej hry Modrý Peter nasleduje záver práce: Súčasná situácia v bábkovom divadle naznačuje jeho odklon od dieťaťa a snahu pozdvihnúť tento žáner k dospelému divákovi. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo aplikovať literárny pojem bestseller v malom slovenskom kontexte na bábkové divadlo pre detského diváka a vyzdvihnúť jeho hlavnú devízu jednoduchosť, zrozumiteľnosť a komunikatívnosť. To čo hľadajú veľké literárne diela a filozofické spisy, Gyula Urbán hovorí jednou vetou: “Ach to je krása – mať plné bruško a mať priateľa”.

Veronika Remišová tvrdí, že študovala na parížskej univerzite Sorbona. Jej záverečné práce: bakalárska, magisterská a doktorandská práca boli obhájené na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vyplýva to z informácií Knižnice Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Práca neobsahuje ani jeden citát. Autorka použila pri spracovaní štrnásť prameňov. Veronika Remišová necituje ani jednu prácu, ktorú použila v zozname použitej literatúry. O práci Andreja Danka v svojom denníku na sociálnej sieti napísala: “Tak nakoniec vyšlo najavo, že celá Dankova práca je plagiát odpísaný z kníh..”

Veronika Remišová je podpredsedníčkou vlády pre  informatizáciu a investície. Bola členkou strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. V súčasnosti je členkou politickej strany Za ľudí.

Lingvistická poznámka: Ruské slovo aттракцион významovo zodpovedá významu slova pouťová atrakce, v slovečne cirkusová, alebo kolotočová atrakcia.

Pre imoriadny záujem čitateľov o problematiku citovania uvádzame inormáciu. Pravidlá pre citovanie literatúry v akýchkoľvek dokumentov ustanovala Slovenská technická norma STN 690 1998. Jej novšie verzie sú dostupné. Na slovenských vysokých školách neexistovala nikdy žiadna norma, ktorá by hovorila o tom, že literatúra, alebo pramene necitovali. Tak to bola aj v spoločenskom zriadení pre rokom 1989 a aj v súčasnom spoločenskom zriadení.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.