Rast slovenskej ekonomiky v 2. štvrťroku spomalil, HDP je na podobnej úrovni ako pred pandémiou

BRATISLAVA – Ekonomickú výkonnosť už štvrtý štvrťrok po sebe ťahal predovšetkým domáci dopyt, konkrétne vyššia spotreba domácností. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Zahraničný dopyt (vývoz) síce ešte zostal v medziročnom poklese, ale už len minimálne. Z 10 skupín odvetví ekonomiky medziročne rástlo 8, rozhodujúcemu priemyslu však dych nestačil a zaostávanie za kondíciou pred pandémiou sa prehĺbilo na takmer 16 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,8 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Slovenská ekonomika rástla aj v druhom štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom sa však tempo rastu spomalilo. Objem HDP v bežných cenách dosiahol 26,5 mld. eur a bol medziročne vyšší o 10 %.

Medzikvartálne (2. štvrťrok 2022 oproti 1. štvrťroku 2022) bol HDP po sezónnom očistení reálne vyšší o 0,5 %. V porovnaní s hodnotami v 2. štvrťroku 2019 však vidíme, že ekonomika sa dotiahla na porovnateľnú úroveň ako pred pandémiou.