Putin: názory na domácu a aj zahraničnú politiku

MOSKVA- V Moskve bola tlačová konferencia prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina. Jej hlavné body znejú nasledovne:

O ruskej ekonomike v roku 2020

„Čo tým myslíte, že bol zlý rok? Je to ako počasie: počasie je počasie, aj rok je taký – vždy sú nejaké plusy, nejaké mínusy, ako to už v živote chodí. Tento rok je, samozrejme, spojený s problémom, o ktorom každý hovorí – s pandémiou. (…) Ide o lockdown, znižovanie výroby, obmedzovanie dopravy, znižovanie počtu pracovných miest, pokles príjmov, k tomu všetkému došlo. Ale my sme týmto problémom čelili dôstojne a ,čiastočne, možno aj lepšie ako v iných krajinách sveta, ktoré sú právom hrdé na stabilitu svojich ekonomík, ako aj na rozvoj svojich sociálnych služieb a systémov zdravotnej starostlivosti. Máme pokles HDP o 3,6%. To je menej ako takmer vo všetkých európskych krajinách, v Spojených štátoch. Vo Veľkej Británii je to podľa mňa 9%, (…) Ale od novembra do novembra tohto roku je rast spracovateľského priemyslu 1,1%

Reálna mzda, poprosím občanov, aby sa na mňa nehnevali, pretože to, čo teraz poviem, nevyvolá dobrý pocit, dúfam, že mzdy porastú do konca roka o 1,5%, bohužiaľ, za poklesu reálnych disponibilných príjmov , bude to niekde okolo 3%.

Všetko, čo robíme na podporu ekonomiky, priamo súvisí s udržaním pracovných miest. Miera nezamestnanosti bola začiatkom roka 4,7%, teraz je miera nezamestnanosti 6,3%, dúfam, že sa vrátime k predchádzajúcim ukazovateľom. Štátny dlh klesol o 10 miliárd, medzinárodné rezervy rástli. Ruský národný sociálny fond (NWF) – činí takmer 13,5 bilióna rubľov. 70% ruského rozpočtu sa už netvorí z výnosov z ropy a zemného plynu, to znamená, že sa z ropnej ihly postupne dostávame.

O národnej identite

„Potvrdili sme, že čo tvorí jednotu ruskej identity – je jednota ľudí: práca dobrovoľníkov, lekárov, celej spoločnosti zameranej na podporu svojho blížneho. Toto, táto celonárodná jednota, je podľa mňa, to rozhodujúce a zjednocujúce.“

O stave systému zdravotnej starostlivosti

Ani jeden systém na svete nebol pripravený na taký rozsah ochorení, s akým sme sa stretli, taký systém jednoducho neexistuje. V porovnaní s tým, čo sa dialo vo svete, sa náš systém ukázal ako efektívnejší. (…) V niektorých regiónoch teraz čelia problému nedostatku liekov, ale nejde o rovnaké problémy, s ktorými sa stretali na začiatku, tentoraz ide o problém logistiky, a nie výroby. Na začiatku pandémie sme nevedeli, čo to je a ako sa s ňou vysporiadať. Rusko je jedným z troch svetových lídrov v testovaní. Domáce lieky sa začali vyrábať v požadovanom množstve. Ukázalo sa, že Rusko bolo prvou krajinou na svete, ktorá vyvinula, aby som to tak povedal a začala vyrábať vakcínu. (…) Som veľmi rád, keď špecialisti na takej vysokej úrovni spájajú svoje úsilia.”

O voľbách do parlamentu v roku 2021

„Budú isté rozdiely, prijali sme zmeny a doplnenia Ústavy, čo znamená, že parlament dostal viac právomocí, vrátane pri zostavovaní vlády. Teraz Štátna duma rozhoduje nielen o predsedníctve, ale aj o ministroch. To podstatne zvyšuje význam práce poslaneckého zboru. Toto prepojenie medzi parlamentom a vládou je mimoriadne dôležité.

„Samozrejme, budú pokusy zasahovať nielen do našich volieb, ale do celého sveta. (…) Sme otvorení medzinárodným pozorovateľom. Na svete vôbec nikde niet podobnej otvorenosti. Hlavná vec je, aby samotní občania boli presvedčení, že voľby prebiehajú otvorene a transparentne.“

O hromadnom očkovaní

“Všetkých vyzývam, aby venovali pozornosť odporúčaniam odborníkov. Hovoria o tom, že tie vakcíny, ktoré sú dodávané do civilného obehu, sú určené pre občanov v určitom vekovom pásme, a ku takým, ako som ja, sa zatiaľ nedostali. Zatiaľ som sa nedal zaočkovať, ale urobím to, len čo to bude možné. Medzi očkovaniami proti rôznym chorobám (chrípka, koronavírus) treba zachovať určitý časový odstup. Jedni hovoria, že odstup má byť dvojtýždňový, iní zasa, že štvortýždňový. Po tretie, pár slov o hromadnom očkovaní. Podľa mňa ho treba urobiť. To hovoria nielen naši virológovia, ale aj kolegovia prakticky z celého sveta. Masové očkovanie je jedným zo spôsobov, ako prekonať pandémiu. Očkovanie totiž zabezpečí celonárodnú imunitu. Naša vakcína je účinná a bezpečná. <…> Našou hlavnou úlohou je vykonať vakcináciu v rámci Ruska. Zatiaľ nemáme dosť výrobných zariadení, výrobných kapacít. Musíme zabezpečiť nárast v tejto oblasti. <…> Nič nebráni, aby sa vakcína vyrábala vo výrobných zariadeniach na území iných štátov. <…> Dokonca to môže prospieť kvalite vakcíny.”

O ruských hackeroch a amerických voľbách

“Ruskí hackeri nezasahovali do vnútorných záležitostí USA. To je zámienka na to, aby z vnútropolitických dôvodov nebola uznaná legitimita ešte stále úradujúceho prezidenta. V tomto zmysle sa rusko-americké vzťahy stali rukojemníkmi vnútorných záujmov Spojených štátov. Dúfame, že aspoň časť vzniknutých problémov už bude riešiť nové vedenie. Budúci prezident je skúsený človek.”

O budúcnosti Zmluvy o obmedzení strategických útočných zbraní START III a o pretekoch v zbrojení

“Ak sa nič nestane, tak zmluva vo februári zanikne. Sme ochotní pokračovať v dialógu, viem, že novozvolený prezident Biden sa zmienil o tom, že existuje ochota pokračovať v dialógu, aspoň som mal taký dojem. Potrebujeme nejakú reakciu zo strany našich amerických partnerov.

Preteky v zbrojení už nastali. Začali sa už vtedy, keď USA odstúpili od Zmluvy o protiraketovej obrane ABM. Keď jedna strana buduje pre seba protiraketový štít, anuluje tým náš jadrový potenciál. Treba teda buď vybudovať svoj vlastný systém, alebo vytvoriť zbraň, pre ktorú takýto protiraketový štít neznamená nijakú prekážku. To sme aj urobili, tieto kritériá spĺňa naša hypersonická zbraň Avangard. <…> Či to má nejaký vplyv na situáciu? Pravdaže má. Naši americkí partneri kuli plány na bleskový odzbrojujúci úder. Vysoko presnými zbraňami disponujú, ale hypersonické ešte nemajú. Vytvoria si ich, ale my sa dovtedy na to pripravíme.”

O investigatívnom pátraní organizácie Važnyje istorii (istories.media) týkajúcom sa Kirilla Šamalova

“Ten materiál sa vôbec nedá čítať, píše sa tam piate cez deviate, ani som to poriadne nedočítal. Celý čas ho označujú za “prezidentovho zaťa”, ale na konci sa predsa len dozviete, že ide o bývalého zaťa. <…> Kto a ako získal akcie spomínanej spoločnosti? Veci sa majú tak, že existoval systém odmien pre vrcholových manažérov a v rámci tohto systému dostával odmeny aj pán Šamalov. Podstatné je, že hoci neznámy anonym sleduje nám neznáme ciele, nie je ťažké sa dovtípiť, kto to je <…>. Očividne ide o Ministerstvo zahraničných vecí USA. Zrejmý je aj účel publikácie: má to byť pomsta a snaha o zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu. Chcem apelovať na tých, čo si objednávajú takéto materiály: patrilo by sa, aby sa objednávatelia neriadili snahou o pomstu, ale aby budovali vzťahy založené na vzájomnom rešpekte…”

“Sme ochotní všetko vyšetriť. Ak má niekto informácie o tom, že boli použité chemické zbrane, žiadame o predloženie dôkazov. Navrhovali sme, aby naši odborníci vycestovali a pripojili sa ku kolegom, alebo nech oni prídu sem s biologickým materiálom a urobia oficiálny záver.”

“Čo sa týka známeho pacienta berlínskej kliniky, je nám celkom jasné, o čo ide [materiály uverejnené v The Insider, Bellingcat a CNN]: jedná sa o legalizáciu materiálov amerických výzvedných služieb. Pacienta berlínskej kliniky teda podporujú výzvedné služby USA. Ale to neznamená, že by ho bolo treba odstrániť. Keby sme boli chceli, mohli sme to urobiť. Trik, ktorý použil, spočíva v tom, že útokmi na popredných predstaviteľov štátu sa snažil vyšplhať na významnejšiu úroveň. Apelujem na všetky politické sily v našej krajine, aby sa riadili záujmami občanov.”

O reforme primárnej zdravotnej starostlivosti

“Pre zlepšovanie primárnej starostlivosti sme nezabudli, začíname s ním 1. januára. Všetky zdroje, ktoré boli určené na tento program, budú čerpané v tých termínoch, ktoré sú uvedené v projekte. Ide o 500 miliárd rubľov z federálneho rozpočtu plus 50 miliárd rubľov z regionálneho rozpočtu. V najbližších troch rokoch musí byť vyčlenených a účelovo vynaložených 300 miliárd rubľov.”

Rast cien potravín

„Niekde ceny rastú objektívne, je to spojené s kurzovým rozdielom. Niektoré komponenty tovarov sú drahšie. Ale tam, kde to nie je spojené s objektívnymi okolnosťami to nemôže nevyvolávať prudkú reakciu. Pri tom máme rekordnú úrodu – 131 mil. ton a možno až 134 ton, a cena chleba stúpa, cena cestovín stúpa. Z akého dôvodu? Ak stúpla cena cukru o 75%. A prečo sa to deje? Na svetových trhoch stúpla cena a na celosvetové sa začali doťahovať aj ceny na domácom trhu. Vláda zareagovala. Hlavné je, aby sme s administratívnymi opatreniami nezašli priďaleko. Bolo treba skorigovať colné poplatky. Bolo treba včas zareagovať. Už sú podpísané dohody medzi výrobcami a sieťami“.

O indexácii dôchodkov

„Podmienka je jednoduchá – rozpočtové zabezpečenie. V Sovietskom zväze sa pracujúcim dôchodcom dôchodky vôbec nevyplácali. Ale v súčasných podmienkach je indexácia mimoriadne dôležitá. Ja by som pouvažoval aj o jednotlivých kategóriách našich dôchodcov, ktorí potrebujú dodatočnú podporu“.

O vzťahoch so Západom

„Cítim zodpovednosť za to, čo sa deje s Ruskom a jeho národom, a budem robiť všetko, čo je v jeho záujme. V Kosove prijal parlament rozhodnutie, a vy ste to všetko zhltli a povedali ste, že to je demokratické. Na Kryme to odhlasovali, ale vám sa to nepáči. Zato zavádzate sankcie proti obyvateľom Krymu? Ak je to anexia, tak za čo ich potom treba potrestať? Ak to nie je anexia, potom treba priznať, že je to demokracia.

O sankciách proti Ramzanovi Kadyrovovi

„Ramzan Achmatovič neobhajuje záujmy iba Čečenska, ale aj celej krajiny. Je to jeden z cieľov našich oponentov v zahraničí. Ramzan Achmatovič sa k tomu stavia filozoficky. Moji spolupracovníci, stúpenci sa dokonca hnevajú na partnerov: ak nie sú proti nim zavedené sankcie, je to až ponižujúce. Rusko je sebestačná krajina, taký je aj čečenský ľud. Čečensko sa rozvíja bez ohľadu na ťažké rany z 90. Rokov. Dobre poznám Ramzana Achmatoviča, celý jeho život je zasvätený Čečensku. Som presvedčený, že celé Čečensko bude vyzerať tak, ako dnes vyzerá Groznyj“.

O minských dohodách

„Závisí to od ukrajinských orgánov. <…> Doteraz sa im nič nedarí. Opierajú sa o väčšinu, ale potom, keď sa dostanú k moci, začínajú brať ohľad na krajne nacionalistické sily a proces zatícha. Dohodli sme sa na ukončení bojových akcií, je to veľký výdobytok, ale z hľadiska ekonomiky a sociálnej sféry nie je nič odblokované. Oficiálni predstavitelia v Kyjeve už verejne vyhlasujú, že nemajú v úmysle plniť minské dohody. A tak vzniká otázka o ich revízii. Jednostranne sa ich zrevidovať nepodarí. Situáciu je nevyhnutné urovnať, otázka spočíva len v tom, kedy sa tak stane. Ako Rusko podporovalo Donbas, tak ho aj bude. Podporu budeme dokonca zvyšovať. Chápeme celú zložitosť situácie na Donbase, nielen v humanitárnom smere, ale budeme to robiť aj smerom k priamej spolupráci“.

O dodatkoch k ústave

„Základy zostali bez zmien a to je veľmi dôležité. <…> Ústava z roku 1993 zohrala stabilizujúcu rolu, pomohla obnoviť občiansky mier a vytvorila politický základ pre rozvoj. Ale teraz máme inú situáciu a v spojitosti s touto situáciou sme ju boli nútení zmeniť, zaviesť dodatky do Základného zákona. Vykonali sme celoruské hlasovanie ohľadom tejto otázky, ale fakticky to bolo referendum. Chcem vyjadriť vďaku tým, ktorí podporili tieto dodatky“.

„Mám univerzálne pravidlo: treba chápať, či to bude alebo nebude na blaho krajiny. Ak bude, potom to stálo za to. <…> Formálne mám povolenia od národa, či to urobím alebo neurobím [či ísť do volieb], uvidím…“.

O kauze Ivana Safronova

„Či použil alebo nepoužil informácie z otvorených zdrojov, tým sa bude zaoberať vyšetrovanie. Jeho predsa nesúdia za jeho novinársku činnosť. Je to spojené s dostatočne dlhým obdobím práce poradcu pre Rogozina. Treba sa pozrieť na stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania. Najväčším hriechom, ktorý máme je zrada. Odovzdanie tajných informácií zahraničnej spravodajskej službe – to je zrada. Môžem ho poľutovať, ak urobil chybu. Ale ak pomerne dlhú dobu vedome zbieral informácie a odovzdával ich za odmenu, to hovorí o jeho vnútornom obsahu. Rozhodne súd. Či je možné mu odpustiť a omilostiť ho, to je otázka nasledujúcej etapy“.

O prípade Furgal

“Mal som s ním dobré vzťahy. Pracoval celkom spoľahlivo a činil sa ako šéf regiónu. Obvinenia, ktoré sú proti nemu vznesené, sú však veľmi závažné: ako člena skupiny organizovaného zločinu, ktorá sa okrem iného podieľala na odstraňovaní konkurencie, ide o vraždy. Vyšetrovanie pokračuje. Musíme im dať príležitosť dokončiť svoju prácu a odovzdať prípad súdu“.

O plynovode Severný prúd 2

„Toto je riešenie výhodné pre všetkých, pretože nákup iného, drahšieho zdroja energie, napríklad amerického skvapalneného zemného plynu, znižuje konkurenciu a zvyšuje náklady pre Nemecko. Jedná sa o čisto ekonomický projekt, zostáva ešte 160 km, ak počítate vo verzii potrubia. Je v podstate hotový. Myslím si, že prácu dokončíme. Dúfam, že aj nová [americká] administratíva bude s partnermi [SRN], spojencami jednať s rešpektom, nebude trvať na tom, aby ignorovali svoje národné záujmy, a vráti sa k režimu spravodlivej hospodárskej súťaže“.

O ruských mierotvorcoch v Podnestersku

„Maia Sanduová je prezidentkou Moldavska, ale tiež je aj občiankou Rumunska. Počuli sme vyhlásenia západných štátov o nutnosti stiahnutia mierového kontingentu. Celkovo sme za stiahnutie, ale preto musí dozrieť zodpovedajúca situácia a musí sa nadviazať dialóg medzi Moldavskom a Podnesterskom. Boli sme s bývalým prezidentom Voroninom už veľmi blízko k cieľu. Ale v poslednej chvíli na neho pritlačili predstavitelia západných krajín a riešenie podnesterskej otázky sa odsunulo na neurčitú dobu.

O konflikte v Náhornom Karabachu

„Situácia sa vymkla spod kontroly a toto napätie trvalo mnoho rokov. Nemyslím si, že sa tak stalo kvôli akémusi vonkajšiemu zasahovaniu. Ruské stanovisko vždy spočívalo v tom, že je potrebné dospieť k dohode bez akéhokoľvek krviprelievania. <…> V tomto prípade každá strana má svoju vlastnú pravdu. <…> Dohodli sme sa, že zmluvné strany sa zastavia na pozíciách, kde ich zastihlo podpísanie dohody. V tejto súvislosti vzniká veľa technických problémov, ktoré súvisia medzi iným aj s infraštruktúrou. Treba to riešiť pokojne na rokovaniach“.

O protestoch v Bielorusku

“Musíme dať bieloruskému ľudu príležitosť zorientovať sa vo vnútornej záležitosti. <…> Tu by sme chceli dosiahnuť jednu vec – „bez vonkajších zásahov“. Teraz k takémuto zasahovaniu dochádza, podpora opozície zo zahraničia. Musí to dozrieť vo vnútri spoločnosti, všetko, čo je vhadzované zvonku funguje ako výbušnina a nikdy nepomáha. Musíme byť trpezliví, pomáhať politickým silám, aby sa vyhýbali vzájomným konfliktom, ale aby smerovali k dialógu“.

O tureckom prezidentovi Recepovi Erdoganovi

“V určitých otázkach s Erdoganom často nesúhlasíme. Občas sú mienky protichodné. Ale je človekom, ktorý si stojí za svoje slovo. Mužom. Nevrtí chvostom. Ak si myslí, že je to pre jeho krajinu prospešné, ide do konca. A v tomto je element predvídateľnosti“.

O islamských protestoch a teroristických útokoch v Európe

„Tí, ktorí konajú bezmyšlienkovite a urážajú práva veriacich, ich city, mali by si pamätať, že príde odvetná reakcia. Táto reakcia by však nemala byť agresívna, nemala by byť zameraná na odňatie života. <…> Kultúra vzájomných vzťahov medzi predstaviteľmi rôznych náboženstiev sa v našej krajine rozvíjala po celé storočia a nikto u nás si nedovoľuje také útoky na iné náboženstvá a želal by som si, aby sa tak ani v budúcnosti nestalo, pretože to by rozvracalo našu krajinu zvnútra. V európskych krajinách tvoria predstavitelia islamu asi 10%, ale spravidla sú to prisťahovalci alebo imigranti druhej alebo tretej generácie, zatiaľ čo u nás zástupcovia islamu žijú vo svojej vlastnej krajine, čo je príznačná črta. “

(Názory Vladimíra Putina sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Finančných novín)