Cibuľa v slovenskej inflácii nikoho vôbec neštípe

Za zvýšeným nárastom spotrebiteľských cien v januári sú štandardne predovšetkým Vianočné sviatky, ktoré sú v mesiaci december charakteristické akciovými ponukami. Akciové ponuky sú totiž primárnym marketingovým nástrojom obchodných reťazcov na prilákanie zákazníkov.

Následne sa cenová hladina u frekventovaných tovarových položiek prirodzene a každoročne v januári zvyšuje. V januári 2019 boli medzimesačným tovarovým skokanom banány. Tie sú významnou a obľúbenou položkou vianočného nákupného košíka spotrebiteľov. Cenová hladina sa medzimesačne smerom nahor upravuje aj u ďalších sviatočných položiek akými sú stolové hrozno alebo tuky na pečenie. Výnimku v cenovom raste tohto roku tvorí cibuľa, čo je však spôsobené je vysokou neúrodou v okolitých krajinách. Nedostatok cibule sa automaticky podpísal následne pod skokový nárast jej ceny aj u nás. Globálne tlaky možno pozorovať aktuálne na cenách cukru.

Múka, paradajky alebo mandarínky sú ďalšími typickými položkami decembrových akciových ponúk reťazcov. Reťazcami čiastočne akceptované zdraženie pečiva, vianočky alebo chleba možno pripísať nutnosti premietnuť pracovno-právnu legislatívu a rast cien energií do odbytových cien pekárskych výrobkov. Osobitný odvod obchodných reťazcov tak nemohol mať významný príspevok k januárovému zvyšovaniu cien potravín. V legislatíve je jasne uvedené, že odvodovým obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Čiže z hľadiska toku hotovosti by sa vplyv odvodu mohol prejaviť až v druhom kvartáli tohto roku v prípade, že sa ho reťazce rozhodnú premietnuť do cien a nebudú hľadať vlastné vnútorné rezervy.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.