Programátori chcú rýchlo a čoraz viac peňazí

Spoločnosť Robert Half predstavila prognózu rozvoja pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT). Pýtalasa  8000 odborníkov va 2 500 riaditeľov v oblasti IT v rôznych firmách v Severnej Amerike. Server IT News zverejnilo 7 základných trendov vyplývajúcich z výskumu.

  1. Zamestnancov v oblasti informačných technológií je málo, chcú vyššie mzdy.

Správa konštatuje, že nedostatok vysokokvalifikovaných odborníkov nie je dočasný. Mení sa to v dlhodobý problém, prišli k záveru výskumníci. Dokonca keď firma získava skutočný talent, nemôže si ho dovoliť. Spomedzi opýtaných riaditeľov 44 % z nich vyhlásili, že našli vhodných odborníkov, ale nemohli naplniť ich mzdové očakávania.

  1. Proces zamestnávania zaberá veľa času.

Pre najatie najlepších zamestnancov firmy musia urýchliť etapy výberu zamestnancov, ktoré predchádzajú uzavretiu pracovnej zmluvy. Výskum ukázal, že čas veľmi dlhých testov a úvah nad kandidátmi, vedie k tomu, že profesionáli strácajú záujem a ponúkané miesta. K tomuto sa prikláňajú dve tretiny kandidátov na nie manažérske pozície.

  1. Stúpne záujem o odborníkov na robotizáciu

Je očividné, že roboty zatiaľ úplne nevymenia programátorov, finančníkov a zamestnancov z iných oblastí. Nedá sa však popierať, že robotizácia nemení prostredie na trhu práce. Spomedzi opýtaných riaditeľov sa 56 % prikláňa k názoru, že od automatizácie očakávajú zvýšenia produktivity a efektívnosti. Zamestnávatelia majú záujem o najímanie zamestnancov, ktorí sú schopní pracovať s technológiami automatizácie, ale schopných automatizovať rutinu. V tomto roku bude stúpať záujem o profesionálov tohto typu.

  1. Potreba v odborníkoch na informačné technológie stúpa vo všetkých odvetviach

Medzi odvetvia, v ktorých je záujem o odborníkov na informačné technológie patrí priemysel, zdravotníctvo, financie, výroba medicínskej techniky. V roku 2018 budú mať záujem zamestnať pracovníkov v oblasti informačných technológií odvetvia, ktoré sú vzdialené od výroby programového zabezpečenia.  Záujem bude motivovaný potrebami modernizácie a inovačnou činnosťou. Odborníkov je málo a preto bude záujem aj o menej kvalifikovaný personál. Šance sa zväčšia aj špičkovým odborníkom. Trh prinúti platiť viac. Lacní odborníci, po ktorých nebol dopyt budú žiadanejší a drahší.

  1. Jemné zručnosti budú povinné pre všetkých

Nie špeciálne zručnosti, alebo jemné zručnosti (Soft skills) budú povinné pre všetkých. Soft skills, doslova preložené jemné zručnosti, sa vzťahujú predovšetkým na komunikáciu zamestnancov s okolím, vyžarovanie a štýl práce. Informačné technológie prenikli do všetkých oblastí ekonomiky. Preto je veľmi dôležité, aby programátor vedel prístupným spôsobom vysvetliť komukoľvek inému z firmy „ako to funguje“. Zamestnávatelia budú mať záujem o ľudí, ktorí vedia počúvať, kriticky myslieť a dobre komunikovať.

  1. Úroveň šťastia zamestnancov oblasti informačných technológií stúpa

Podľa rebríčka šťastia v práci je odvetvie informačných technológií v Severnej Amerike na šiestom mieste. Ak hovoríme o rebríčku stresu, je toto odvetvie na poslednom mieste. Zamestnanci v odvetví sú spokojní so stimulmi a prémiami. Spomedzi opýtaných má len 19 % mzdu bez prémií a len v 17% prípadov mzda závisí od odpracovaných rokov. Až 65 % zamestnancov má individuálnu mzdu, ktorá závisí od výkonov jedinaca.

  1. Čerešničky na torte pre profesionálov

Medzi firmami v oblasti informačných technológií sa rozšíri prax, že odborníkov nebudú motivovať len mzdami, či prémiami, ale napríklad pružným pracovným časom, bezplatnými návštevami posilňovní, či stravovaním na pracovisku. Firmy budú ponúkať to, čo zamestnanci zvyčajne nevyžadujú od zamestnávateľa. Podobné ponuky budú dôležitým komponentom pri vyhľadávaní práce, konštatuje výskum firmy Robert Half.