Príjmy strednej triedy v Rusku sa zmenšujú

MOSKVA – Stredná trieda moderného Ruska má 38,2% obyvateľstva, ale jeho vnútorné zloženie je heterogénne a iba 7% populácie zodpovedá všetkým charakteristikám strednej triedy.

Vyplýva to zo správy „Ruská stredná trieda je v centre pozornosti rôznych teoretických prístupov: hranice, zloženie a špecifiká“. Pripravila ju Vyššia škola ekonomiky – výskumná univerzity v Moskva (HSE).

Dobré životné podmienky strednej triedy v Rusku sa zhoršujú a polarizácia v nej sa zvyšuje, trvdí to autorka správy Natália Tichovovová, profesorka HSE. Reálne príjmy strednej triedy od roku 2014 klesajú – v polovici z nich (50,6%) sa podľa jej správy mzdy, berúc do úvahy ich skutočnú kúpnu silu, za posledných päť rokov znižovali. Podiel skupín so strednými príjmami podľa Rosstata klesol z 18,8% na celkových hotovostných príjmoch v roku 1990 na 15,1% v roku 2018.

Štav ruskej strednej triedy bude určovať politický a ekonomický vývoj krajiny, uviedla Tichonová. „Situácia so strednou triedou, najmä počas nadchádzajúceho volebného cyklu, keď sa budú konať voľby do Štátnej dumy a potom do prezidentských volieb, bude do veľkej miery určovať vektor rozvoja krajiny a koridor jeho rozvojových príležitostí – a to nielen v politickej oblasti, ale aj v hospodárskej oblasti. „ tvrdí autorka správy.