Kazašský prezident Kasym Žomart Tokajev predstavil nový sociálny model hospodárstva

NUR SULTAN – Kazachstan zmení hospodársku politiku smerom k sociálnemu štátu. 

Vyplynulo to zo stretnutia prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva so sedemdesiatimi piatimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry. Na stretnutí sa diskutovalo o súčasnom stave ekonomiky a hovorilo o budúcom možnom vývoji.

Kasym Žomart Tokajev vyzval podnikateľskú komunitu, aby sa poučila a začala spolupracovať na budovaní novej hospodárskej politiky, ktorá by sa mala stať základom Nového Kazachstanu. Jej kľúčovými zásadami by mala byť spravodlivá hospodárska súťaž, transparentnosť, predvídateľnosť verejnej politiky, daňová poctivosť a spoločenská zodpovednosť podnikateľov.

Okrem iného, nedávno z iniciatívy prezidenta vznikol nevládny fond Kazakstan Chalkyna, čo v preklade znamená Ľud Kazachstanu. Prezident vyzval podnikateľov, aby do tohto fondu prispievali pravidelne určitým percentom svojich tržieb.

Pripomeňme, že za obdobie od 16. januára do 19. januára 2022 (vrátane) získal verejný fond 29,3 milióna tenge od 16 167 Kazachov. Dohromady 19,2 miliardy tenge bolo prijatých od 75 právnických osôb a veľkých podnikateľov. Jedno euro je necelých 500 kazašských tenge.

Pozrime sa na základné princípy ekonomickej reformy, ktorá sa bude robiť:

Prvým princípom je nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Garantom v tejto veci by sa mal stať transparentný a spravodlivý súd.

Druhou súčasťou “Nového ekonomického kurzu” je investičná klíma. Štát bude dôsledne plniť všetky investičné záväzky. Podnikatelia by mali investovať vo svojej krajine.

Treťou zásadou je férová súťaž.

Štvrtou je poriadok v daniach. Vznikne nová daňová politika.

Piatou oblasťou je reforma verejného obstarávania. Zvlášť sa to týka nákupov firiem, ktoré vlastní národný fond blahobytu Samruk Kazyna.  Jedná sa o kazašský investičný holding (National Welfare Fund “Samruk-Kazyna” – Fond národného blahobytu Samruk-Kazyna), ktorý  vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je zlepšiť národný blahobyt Kazachstanu a modernizovať hospodárstvo. Jediným akcionárom je vláda Kazachstanu.  Aktíva fondu predstavujú približne 74,1 miliardy dolárov. Fond zhromažďuje čas príjmov štátu z exportu surovín. Vyplácajú sa z neho dôchodky,

Šiestym princípom reforiem je zmenšenie účasti štátu v ekonomike.

Siedmou zásadou bude zníženie administratívnych bariér.

 

V Kazachstane si vláda a prvý prezident krajiny krajiny Nursultan Nazarbajev v minulosti vybrali model vývoja národného hospodárstva na spôsob juhokórejských čebolov. To sú to združenia dvoch a viacerých podnikov v rôznych odvetviach ekonomiky, ktoré kontroluje jeden vlastník, alebo jeho rodina. V anglosaskom ekonomickom pojmosloví by sme ako jeho ekvivalent mohli označiť termín konglomerát.

Vráťme sa k obsahu stretnutia. “Nesúlad medzi deklarovanou sociálno-ekonomickou agendou a skutočným stavom vecí nadobudol kritický rozmer. Preto musíme okamžite začať spolupracovať na obnovení hospodárskej politiky. Je nutné definovať nové „pravidlá hry“,  tvrdí Kasym Žomart Tokajev.

Rastúci vplyv skupín ekonomickej elity a pokles príjmov väčšiny obyvateľstva sa podľa hlavy štátu stali vážnou hrozbou pre bezpečnosť, čo môže viesť k ekonomickému, sociálnemu a následne politickému rozkolu v spoločnosti.

“Existuje zjavná nerovnováha a očividný problém spravodlivosti pri rozdeľovaní národného dôchodku. Medzinárodní experti (najmä KPMG) tvrdia, že iba 162 ľudí vlastní polovicu bohatstva Kazachstanu. Zatiaľ čo mesačný príjem polovice populácie nepresahuje 50 tisíc tenge! To je niečo cez 1 300 dolárov ročne. Z takýchto peňazí je takmer nemožné vyžiť. Ako som povedal, takáto stratifikácia a nerovnosť je nebezpečná. Situáciu treba urýchlene zmeniť, je presvedčený prezident.

Hlava štátu vyzvala podnikateľov, aby prejavili vlastenectvo a spoločenskú zodpovednosť a nasmerovali zdroje ako kapitál a skúsenosti na transformáciu ekonomiky.

“Chcem ešte raz zdôrazniť, že predmetná reforma nesleduje cieľ „zobrať a prerozdeľovať“. To by bolo hlúpe, nezodpovedné. Úlohou je zapojiť vás, národnú buržoáziu, do čo najaktívnejšej účasti na premene sociálno-ekonomického modelu krajiny. V reakcii na investície do výroby, vytváranie kvalitných pracovných miest a rast exportného potenciálu je štát pripravený zvýšiť záruky ochrany súkromného vlastníctva, zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť štátnej regulácie, chrániť konkurenciu pred zásahmi administratívnych zdrojov, korupciou a zvýhodňovaním,” povedal prezident.

Fotografie: www.pixabay.com