Premiéra Európskej súťaže v štatistike aktivizovala viac ako tri stovky stredoškolských tímov

NRATISLAVA – Slovenskí stredoškoláci prejavili veľký záujem o súťaž, v ktorej si počas prvej polovice roka 2023 overia schopnosť rozlišovať oficiálne zdroje údajov od dezinformácií a prácu s kvalitnými zdrojmi údajov.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Spolu až 888 stredoškolákov z 85 stredných škôl SR si zmeria sily v Európskej súťaži v štatistike 2023 (ESC). V premiérovej účasti Slovenska zameranej na spoznávanie matematiky a štatistiky tak bude súperiť až 332 tímov zložených z pedagóga a najviac troch študentov najmä z gymnázií a stredných odborných škôl. Súťaž realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie) a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Vysoký záujem slovenských stredoškolákov aj pedagógov potvrdil snahu pracovať so štatistickými údajmi a zdokonaľovať sa v práci s overenými a hodnovernými zdrojmi informácií, najmä ak ide o menej tradičnú formu vzdelávania,“ uviedla Nikoleta Šlachtová, generálna riaditeľka sekcie diseminácie a komunikácie Štatistického úradu SR.

Podľa prieskumov verejnej mienky pritom obyvatelia Slovenska veria výraznejšie a častejšie hoaxom ako obyvatelia ostatných krajín V41). Zámerom ESC 2023 je naučiť stredoškolákov čítať kvalitné štatistické údaje, orientovať sa v nich, ako aj správne ich interpretovať. Cieľom je zvýšiť schopnosť mladej generácie rozlišovať oficiálne zdroje údajov od neoficiálnych a identifikovať, či rozlišovať dezinformácie a hoaxy. Pedagógom táto súťaž umožní používať zaujímavé formy výučby vrátane využitia reálnych údajov z oficiálnej národnej a európskej štatistiky.

Celkovo sa do súťaže zaregistrovalo 45 gymnázií a 40 stredných odborných škôl. Z dvoch najväčších miest SR – z Bratislavy a z Košíc bude súťažiť spolu 20 škôl, ktoré vyskladali 102 tímov, čo je takmer tretina z celkového počtu prihlásených. „Je vynikajúce, že súťažiť budú stredné školy naprieč Slovenskom. Celkovo sa prihlásili školy zo 47 miest a jednej obce Slovenska zo všetkých ôsmich krajov SR,“ doplnila Nikoleta Šlachtová.

Aktivita v minulých školských rokoch získala veľký záujem stredoškolákov už vo väčšine krajín EÚ, na Slovensku sa realizuje historicky prvýkrát.

Do ESC 2023 sa mohli počas 8 týždňov prihlásiť tímy zložené z jedného pedagóga (tútora) a najviac troch stredoškolákov v dvoch vekových kategóriách. Súťaž sa bude realizovať v prvom polroku 2023, má 2 etapy národného kola. V prvom si tímy otestujú svoje vedomosti a v druhom môžu kreatívne spracovať prezentáciu a interpretáciu vybranej témy. Najúspešnejší získajú hodnotné ceny (peňažné poukážky) a možnosť súperiť so študentami z 18 krajín v európskom kole súťaže.

„Originalita obsahu aj spracovania videí s použitím štatistických dát v európskom kole počas predošlých rokov potvrdili veľmi kvalitnú a najmä nápaditú prácu mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov. Slovenskí stredoškoláci sa určite nedajú zahanbiť pri práci aj so zložitejšími údajmi dokumentujúcimi zmeny v spoločnosti,“ zdôraznila N. Šlachtová.

Súťaž bude prebiehať on-line formou prostredníctvom internetovej stránky esc2023.statistics.sk, kde sa okrem iného nachádzajú relevantné dokumenty pre obe etapy národného kola. Stránka ponúka aj harmonogram súťaže, študijné materiály a kontakt pre poskytnutie ďalších informácií. Registráciu tímu zabezpečovali pedagógovia a bola ukončená 16. decembra 2022.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.