Svetom môže predbehnúť nová vlna hospodárskej krízy

BRATISLAVA – Súčasné menové stimuly, teda nalievanie nových úverových peňazí do ekonomiky, môže výrazne nafúknuť finančné a kapitálové trhy, čo časom povedie k prehriatiu. A až ďalšia cyklická recesia bude schopná „ochladiť“ ekonomiku. Vo vyspelých krajinách kde sa vo nalieva do ekonomiky veľa peňazí, sa to môže stať skôr ako v krajinách s novovznikajúcim trhom.

Prehriatie ekonomiky je situácia, v ktorej sa rýchlosť ekonomického rastu stáva výbušnou a nekontrolovateľnou a ktorá sa po absorpcii všetkých zdrojov súkromného a verejného sektora blíži hranici, za ktorou je vyčerpaný ďalší udržateľný rast a začína recesia.

Prehrievaniu predchádza nadmerné financovanie ekonomického rastu, refinancovanie, nadmerné investovanie verejných prostriedkov do ekonomiky, vysoký deficit štátneho rozpočtu, inflácia, hodnota zahraničnoobchodnej bilancie čoraz viac klesá alebo prudko klesá. Hospodárske subjekty, ktoré očakávajú blížiacu sa recesiu, uprednostňujú investície do reálneho sektoru ekonomiky – napríklad do nehnuteľností, a nie do finančných nástrojov ako sú dlhopisy, akcie a podobne .

Medzi príznakmi prehriatia mnohí finančníci zdôrazňujú opätovné investovanie do tovarov a zariadení, služieb, kapitálu spôsobené nízkou cenou požičaných peňazí, kde úroky určujú centrálne banky.

Podľa ekonomickej teórie príčinou prehriatia ekonomiky môže byť vysoký spotrebiteľský dopyt, podmienky na medzinárodnom trhu, stúpajúce cena surovín, alebo špekulatívny rast trhov spôsobený novými investičnými príležitosťami v ekonomike a v priemyselných odvetviach. Príkladom bol rast cien akcií internetových firiem v rokoch 1999 – 2000. Bol nazývaný  dot-com boom.

Ekonomický “úpal” môže sprevádzať inflácia, teda rast spotrebiteľských cien, ale aj deflácia, teda pokles spotrebiteľských cien. Pokles, či rast cien je závislý od menovej politiky centrálnej banky, teda banky štátu. Spravidla prehriatie ekonomiky sprevádza vysoká, presnejšie povedané, oveľa vyššia ako priemerná, miera ekonomického rastu, rast komoditných a akciových trhov, alebo trhu cenných papierov, a nevyhnutne mierna alebo nízka cena úverových peňazí.

Nie je to nič strašné. Pre prípadné krízy sú len potrebné predpripravené scenáre toho, ako sa prekonajú.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.