Predseda SOPK hodnoti stav programov strán

Finančné noviny hovoria s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) o programoch politických strán.

Ako sa pozeráte na ekonomickú stránku volebných programov?

Vo väčšine prípadov ignorujú súčasný stav slovenskej ekonomiky, jej konkurenčnú a inovačnú schopnosť a ťarchu dlhovej služby, ktorá každoročne narastá.

Zabúdajú na ten najdôležitejší fakt, že základom sociálnej politiky je fungujúca a rastúca ekonomika, ktorá je jedinou oblasťou schopnou zabezpečiť nástroje pre všetky ostatné oblasti vládnych politík a najmä pre sociálnu oblasť.

Ako sa pozeráte na zdravotnícke časti programov?

Zdravotníctvo je najcitlivejšia oblasť nášho života, pretože jeho funkcia začína už v prenatálnom veku a sprevádza nás po celý život až po jeho záver. Toto treba mať na pamäti a nehovoriť len o nemocnici BORY, či RÁZSOCHY. Zdravotníctvo musí byť najmä o prevencii, čitateľnej liekovej politike a o ľuďoch poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ľuďoch prijímateľoch tejto služby. Toto všetko mi akosi v programoch absentuje.

Čo poviete na stav školstva?

Stále mi absentuje zvyšovanie nárokov tak na žiakov a študentov a najmä na pedagogický personál a iba v tejto väzbe diskusia o finančných otázkach. Žiadny úspešný človek či je to športovec, robotník, umelec, vedec či akýkoľvek pracovník nevyrastie bez driny a odriekania.

Ako sa pozeráte na imigráciu a emigráciu?

V určitom pohľade ide o spojené nádoby najmä pokiaľ vnímame problém z pohľadu Slovenskej republiky. Čím viacej ľudí od nás odchádza (emigruje) tým väčšie požiadavky vznikajú na imigráciu pracovnej sily. Riešenie je o identifikácii a riešení dôvodov emigrácie t.j. odchodu najmä mladej generácie do zahraničia a v riešení nízkeho populačného rastu. Pokiaľ nie sme schopní riešiť uvedenú dilemu tak bez imigrácie nie sme bezprostredne schopní prežiť, avšak treba mať na zreteli aj spoločenské, etické a kultúrne dopady do budúcnosti, čo sa odrazí na next generation. Globálne migračný pohyb vždy existoval, otázka je jeho rozsah, dôvody a motivácie.