Prebytok platobnej bilancie Ruska 138,5 mld. USD

MOSKVA – Podľa predbežných odhadov Banky Ruska, prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruskej federácie, v januári až júni 2022 dosiahol 138,5 miliardy USD. To je 3,5-násobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 

Vyplýva to zo správy Banky Ruska, teda centrálnej banky. Originál správy je tu.

Úroveň devízových rezerv 1. júla 2022 bola 584 miliárd USD. Predtým 1. apríla 2022 to bolo o niečo viac 606 miliárd USD.

V podrobnejšom komentári k platobnej bilancii ruská centrálna banka konštatuje, že prebytok bežného účtu v druhom štvrťroku 2022 predstavoval 70 mld. miliárd dolárov USA. Ide nový historický rekord. Jeho štvornásobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021. Zníženie vývozu zemného plynu kompenzovali zvýšené ceny a mierne zväčšie exportu zemného plynu do Číny.

Platobná bilancia  je pohyb peňazí vo forme platieb z krajiny do krajiny. Platobná bilancia charakterizuje pomer súm platieb uskutočnených krajinou v zahraničí počas určitého obdobia a prijatých krajinou počas toho istého obdobia. Platobná bilancia, v ktorej príjmy finančných prostriedkov prevyšujú ich výdavky, sa nazýva aktívna, platobná bilancia, v ktorej výdavky finančných prostriedkov prevyšujú ich príjmy, sa nazýva pasívna. Súčasťou platobnej bilancie je saldo bežného účtu (vrátane obchodnej bilancie , ktorá zahŕňa saldo vývozu a dovozu tovarov, saldo „neviditeľných“ bežných operácií, pozostávajúce z čistého exportu služieb, investičných príjmov, remitencií) a rovnováhu pohybu kapitálu(odráža odliv a prílev kapitálu z a do krajiny). Platobná bilancia je dôležitým ukazovateľom a nástrojom, ktorý umožňuje predvídať mieru možnej účasti krajiny na svetovom obchode, medzinárodných ekonomických vzťahoch a stanoviť jej solventnosť.