Polícia SR nevie vôbec odlišovať fakty od názorov

Názory na vojenský konflikt Ruskej federácie a Ukrajiny, niektoré orgány verejnej moci označujú za hoax, teda podvod, či klamstvo.

Názor nemôže byť klamstvom. Autori názoru niekedy argumentujú vymyslenými a neexistujúcimi faktmi. Už počas socialistického zriadenia bola snaha o jednotu strany a ľudu, teda o jednotnosť názorov.

Kedysi existoval Federálny úrad pre tlač a informácie.  Podľa zákona zabezpečoval ochranu dôležitých štátnych záujmov v tlači a iných informačných prostriedkoch celospoločenského významu. Existoval desať rokov, od roku 1980 do roku 1990. Prihliadal aj na to, či zverejnené informácie nepoškodzujú politickú líniu strany. Dnes na médiá dohliada Polícia Slovenskej republiky, presnejšie jej odbor komunikácie a prevencie. Nikto nevie kto to je, a čo vyštudoval. O jedných názoroch tvrdí, že sú klamlivé a tie druhé, že nie sú klamlivé. Od minulého režimu sme sa ďaleko nevzdialili. Máme dohľad na líniu. A  dokonca som dozvedel, že niektoré spoločnosti presadzujú záujmy Ruskej federácie. A čo keby sa prejav Polície Slovenskej republiky posudzoval ako propagácia vojny. Veď nech sami seba vyšetria!

V nedávnej recenzii anonymný autor Polície SR v sociálnej sieti tvrdil, že názor o tom, že medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou sú potrebné mierové rokovania je hoax. Hoax je podvod, alebo klamstvo.  Ešte raz je to názor. Zdieľa ho aj prezident Tureckej republiky Recep Tayyip Erdoğan. Bolo by načim, aby mu Polícia Slovenskej republiky adresovala upozornenie, že v mediálnom priestore šíri klamstvá. Najmä odbor komunikácie a prevencie.

Anonymný autor Policajného zboru si nevšimol, že prezident Spojených arabských emirátov (SAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan má podobný názor ako turecký prezident. Podľa ministerstva zahraničia SAE bola návšteva prezidenta krajiny V Ruskej federácii zameraná na “dosiahnutie účinných politických riešení” krízy na Ukrajine.

Polícia SR by mala prezidentovi SAE Mohammedovi bin Zayedovi Al Nahyanovi napísať, že ako si to dovoľuje mať iný názor ako tí, čo presadzujú vojenské riešenie. A vôbec , prezident šíri ruskú propagandu.

Hoax, či teda podvod a klamstvo je samotný odbor komunikácie a prevencie Polície SR, ktorý nečíta svetovú tlač a nevie jazyky.

Pripomeňme im stranícke materiály. V období 7. päťročnice ako politická smernica platila požiadavka vyjadrená na XVI. zjazde KSČ: “Prostriedky masovej informácie a propagandy rovnako ako celá naša politickovýchovná práca sa musia rozhodujúcejšie zbavovať pozostatkov formalizmu, frázovitosti, stereotypných a zjednodušených prístupov.” (XVI. zjazd KSČ. Dokumenty, materiály, Bratislava 1981)….

Existujú aj iné hodnotenia informácií. Podľa niektorých orgánov verejnej správy, či politikov, alebo pisateľov hesiel v sociálnych sieťach, informácie môžu byť toxické. Toxicita je schopnosť chemickej látky spôsobiť poškodenie organizmu. Nečítal som zatiaľ ani jeden výskum, že informácie vytvorili chemickú látku, ktorá poškodzuje mozog. Toxická látka je  jed. Poznám jedovaté huby.

Okrem toho občas badať vo verejných prejavoch aj slovenské spojenie škodlivá informácia.

Informácie sú len pravdivé, alebo nepravdivé. Len súd môže rozhodnúť o tom, že nepravdivá informácia spôsobila niekomu ekonomickú škodu. Aj pravdivá informácia môže spôsobiť škodu. Napríklad informácia o tom kde sú vládne servery.

Jedno je však to, že informácie sú informácie a názory sú názory. Kedysi sa uznával len názor Komunistickej strany Československa. Aby dohliadala na tlač, tak si vytvorila federálny, ale aj národné úrady. Aj dnes má neoficiálne úrady. Ich anonymní recenzenti by si mali poriadne naštudovať svetovú tlač a medzinárodné normy, ktoré upravujú pôsobenie médií. Namiesto ich majú snahu používať komunistické prístupy.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.