Podpredseda SOPK Július Kostolný o rizikách v podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) tvrdí, že súčasný stav podnikateľského v slovenskej ekonomike, je ovplyvnený niekoľkými rizikami. Hovoril o nich pán Július Kostolný, podpredseda komory.

Zjednodušene povedané, riziko je možnosť, že sa stane niečo zlé.

Prvá skupina rizík sa týka pracovnej sily. V súčasnosti je na Slovensku nedostatok kvalifikovaných a zamestnancov a chcú čoraz viac peňazí. Negatívne môže v budúcom roku trh práce v Európe ovplyvniť projekt zákona, ktorý umožní ľahší prístup zamestnancov z iných krajín k zamestnancov k práci v Nemecku.

Druhá skupina rizík je v oblasti výroby. Ovplyvňuje ju to, že Nemecko schválilo balík pomoci podnikov vo výške 200 miliárd euro. V súčasnosti výrobu ovplyvňuje narušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Vo výrobe už neplatí princíp just in time, alebo práve v tomto čase. Just in time sú operácie  výrobného systému, v ktorom sa komponenty   dodávajú v presne požadovanom  čase , čím sa minimalizujú náklady na skladovanie . Ako povedal pán Július Kostolný, napríklad na dodanie motora do traktora trvá rok.  Mnohé výrobky sa musia robiť na sklad. Zvýšili sa aj náklady na dopravu. V minulosti sa platilo za prepravu surovín z Ruskej federácie jedným kamónom 1 000 eur. Dnes je to 8 000 eur.

Tretím okruhom rizík je sťažený prístup k pôžičkám. Vybavenie pôžičiek trvá dlho.  Ako poznamenal pán Július Kostolný, Exportná a importná banka Slovenskej republiky, Slovenská záručná a rozvojová banka s Slovenský investičný holding majú k dispozícii 1 miliardu eur.

Pán Július Kostolný tvrdí, že slovenská ekonomika sa adaptuje. Dokázala to prechode k trhovej ekonomiky. Trvalo jej to štyri roky.