Podielový fond reagujúci na globálnu infláciu

NEW YORK  – Príkladom včasného spustenia fondu je INFL od malej „butikovej“ správcovskej spoločnosti Horizon Kinetics.

Tento aktívny ETF sa začal obchodovať začiatkom roka. Vsádza na akcie spoločností, ktoré globálne profitujú z rastúcej inflácie. Téma v januári nebola ani zďaleka každému jasná. Okrem toho je portfólio rozdelené približne rovnako medzi USA a zvyšok sveta, čo je tiež skôr plus. Fond nemá benchmark, pre niekoho je to plus, pre niekoho mínus.

Rozdelenie podľa sektorov je primerané. Podľa poslednej oficiálnej správy fondu z 30. septembra 2021 asi tri štvrtiny portfólia pripadá len na tri sektory.

Toto, samozrejme, nie je odporúčanie investovať do fondu, ale ilustrácia toho, ako téma zachytená v čase môže priniesť výhody nielen pre podnikanie, ale aj pre zákazníkov.