Petr Kellner zahynul po páde vrtuľníka na Aljaške

JUNEAU – Zakladateľ skupiny PPF  Petr Kellner v sobotu zomrel pri nehode vrtuľníka v aljašských horách. Nehodu vyšetrujú americké orgány. Informáciu potvrdila hovorkyňa investičnej skupiny PPF Jitka Tkadlecová.

“Stretnutia s Petrom Kellnerom sa zapíšu do pamäti, momenty na ktoré človek nezabúda. Obrovská charizma, tvorivá energia vizionára a neuveriteľné rýchle myslenie menilo obchodnú schôdzku na zážitok,” spomína podnikateľka Marianna Soroková, niekdajšia vysoká manažérka Citibank v Prahe.

Finančná a podnikateľská skupina Petra Kellnera má korene v kupónovej privatizácii. V polovici deväťdesiatych získala podstatný balík akcií Českej pojišťovny. Neskôr odkúpila zvyšok akcií od štátu.

Skupina podnikala aj v Ruskej federácii. Tam založila fond Peter Veľký. Neskôr kúpila podiel v jednej za najstarších poisťovní Ingostrach. 

Obe poisťovne predal talianskej skupine Generali. Tá vznikla v roku 1831 meste Terst. Terst bol súčasťou habsburských dŕžav od roku 1382 do roku 1918. V časoch Rakúsko-Uhorska bol prezývaný oknom do sveta, pretože býval najdôležitejším prístavom celej monarchie. Po skončení 1. svetovej vojny bol Terst a jeho okolie pričlenené k Taliansku. Dodnes má mesto stredoeurópsky a zároveň mnohonárodnostný ráz – vedľa prevládajúcich Talianov tam v čase Rakúsko-Uhorska žili komunity väčšiny národov a náboženstiev monarchie.

Za získané peniaze od General získal Peter Kellner operátora mobilnej komunikácie O2 a skupinu televíznych staníc, ktoré v strednej a východnej Európe založila skupina CME.

Ako sa začal podnikať Petr Kellner? Vo februári 1991 založil absolvent pražskej VŠE Petr Kellner s Petrom Joudal spoločnosť ÁNO a s teplickým podnikateľom Milanom Vinklerom spoločnosť WIKA.

V septembri 1991 bola vznikla firmaPrvní Český Privatizační Fond Správa prvého privatizačného fondu so sídlom v Tepliciach. Kellner, Vinkler a Joudal sa stali členmi predstavenstva, základné imanie spoločnosti predstavoval stotisíc Kčs. Pre účasť v pripravovanej kupónovej privatizácii potrebovala PPF milióny korún na reklamnú kampaň. Kapitál poskytla štátna spoločnosť Sklo Union Teplice. Jej manažéri Jaroslav Přerost a Štěpán Popovič sa stali členmi predstavenstva PPF. Celkovo išlo o 40 miliónov Kčs vo forme kapitálového vkladu a pôžičky. Neskôr PPF pôžičku splatila. V decembri 1991 založila PPF päť investičných fondov: První Český Privatizační Fond,  První Moravskoslezský Privatizační Fond, První Severočeský Privatizační Fond, První jihočeský Privatizační Fond a Regionální Investiční Fond.

Reklamná kampaň, v ktorej herec Josef Dvořák presviedčal majiteľa kupónových knižiek k investícii do fondov PPF, bola úspešná. Fondy PPF získali v predkole prvej vlny kupónovej privatizácie 1,4% všetkých investičných bodov, čo PPF zaradilo na jedenáste miesto medzi správcovskými spoločnosťami.

Pre druhú vlnu založila PPF v októbri 1993 dva investičné fondy.  V predkole získali fondy PPF 2,1% všetkých investičných bodov, čo znamenalo deviate miesto medzi investičnými spoločnosťami. [18] Vinkler bol v polovici júna 1994 zatknutý za údajné falšovanie zmenky vystavené jeho obchodným partnerom Tarek Bechara. Nebol odsúdený a po dvoch rokoch bol prepustený na slobodu. Nato obvinil Kellnera z toho, že ho z firmy vystrnadil. V roku 2006 bol Vinkler odsúdený na 7,5 roka za organizovanie podvodných obchodov s liehom.

Atelier Josefa Saudka, Praha Újezd 432. Fotografia: PPF Art

V auguste 1994 bola schválená fúzia troch fondov z prvej vlny do jedného, ​​ktorý bol v júni 1996 transformovaný na PPF investičný holding a.s. Stalo sa tak len niekoľko dní pred 1. júlom 1996, kedy sa na základe zákona 142/1996 Zb. transformácia na štandardné akciovú spoločnosť nepodliehajúcom pravidlám regulácie investičných fondov výrazne skomplikovala.

Datovaným zlomom v histórii PPF je rok 1996, kedy nakúpila 20% akcií Českej poisťovne na voľnom trhu (od Interbanky a Českej sporiteľne) a vďaka tomu získala jedno miesto v dozornej rade. Potom už PPF postupne získavala väčší vplyv v Českej poisťovni, až v roku 2001 získala od štátu poslednú časť akcií.

Skupina PPF premiestnila svoje sídlo do Holandska. Tam sa nezdaňujú dividendy. Skupina PPF investuje do radu odvetví, od finančných služieb cez telekomunikácie, médiá, biotechnológie, nehnuteľnosti až po strojárstvo. PPF pôsobí v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Skupina k prvému polroku minulého roku vlastnila aktíva vo výške 44 miliárd eur.

V súčasnej dobe je PPF majiteľom zrejme najväčšej súkromnej zbierky českej a slovenský fotografie, ktorú spravuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti PPF Art. Súčasťou zbierky je aj dielo svetovo uznávaného českého fotografa Josefa Saudka. Takisto prevádzkuje galériu nesúci jeho meno – Ateliér Josefa Saudka, o ktorého obnovu na pražskom Újezde sa PPF zaslúžila. Zaisťuje tiež činnosť Galéria Václava šarlachu, pražskej galérie známe svojim zameraním na súčasné umenie.