Penta Investment mení skladbu majiteľov skupiny

BRATISLAVA – Majiteľom zákaldného kapitálu skupiny Penta Investment sa nemiesto Jaroslava Hašćáka stane trust jeho manželky a detí s názvom T 69, svěřenský fond. Jozef Orvakin vystúpi do konca tohto roku zo skupiny. Tá ho postupne vyplatí. Skupina o tom oznámila na  svojom portáli,

Pôvodnými zakladateľmi a majiteľmi skupiny Penta Investment boli Jaroslav Haščák, Marek Dospiva, Martin Kúšik, Jozef Špirko a Jozef Oravkin. Po zmenách v štruktúre majiteľov zostane z pôvodných zakladateľov a majiteľov len Marek Dospiva.

Trustový fond, v česko práve je súbor majetku bez právnej subjektivity vyčlenený pre osobitný účel, držaný a spravovaný vymenovanou osobou (správcom) v prospech určenie osoby, ktorej je určené plnenie, teda zisky fondu. Majetok prestáva byť vlastníctvom toho, kto zverenecký fond vytvorí, a stáva sa majetkom anonymným, samostatným. Zverenecké fondy možno využiť predovšetkým ako nástroj na ochranu a dlhodobej správe rodinného alebo firemného majetku, k zachovaniu dôvernosti informácií o majetku či bezpečnému a stabilnému štruktúrovaniu budúceho odovzdávanie majetku v rodine a zabránenie oslabenia rodinného majetku.

Trustový fond, alebo zverenecký fond je typickým inštitútom angosaského práva, v posledných rokoch sa však zakotvuje aj v kontinentálnych právnych poriadkoch, napríklad v občianskom práve kanadskej provincie Québec. Do českého práva zaviedol inštitút zverenských fondov v roku 2014 nový Občiansky zákonník. V minulosti sa charakteru zverenských fondov blížili svojou povahou tzv. Nesamostatné nadácie, tie sa však líšili od zvereneckého fondu tým, že prechádzali do vlastníctva správcu.

Trustový fond môže vytvoriť ktorákoľvek osoba, fyzická alebo právnická, ktorá na základe svojej vôle vyčleňuje svoj majetok, alebo jeho časť s určitým cieľom. Táto osoba sa týmto právnym jednaním stáva zakladateľom zvereneckého fondu.

Základné rozlíšenie zvereneckých fondov je podľa ich účelu, rozlišujeme fiduciárne fondy zriadené k súkromnému, alebo k verejne prospešnému účelu. Ďalšie rozlíšenie zverenských fondov je na zverenské fondy Inter Vivos (medzi živými) a zverenské fondy prípad smrti (pre prípad smrti); rozlišovacím kritériom je, kedy vzniká zverenecký fond, či za života zakladateľa, alebo k okamihu jeho smrti.