OFAC: usmernenie stropu ceny pre ruskú ropu

WASHINGTON – Ruská ropa alebo ropné produkty po hĺbkovej rafinácii v inej jurisdikcii sa nebudú považovať za vyrobené v Rusku, a preto sa na ne nebude vzťahovať cenový strop, ako sa uvádza v predbežných usmerneniach Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA o uplatňovaní príslušného mechanizmu.

Agentúra uvádza nasledujúce manipulácie, ktoré by vyňali palivo z ruského “pobytu”: Atmosférická alebo vákuová destilácia ropy, procesy tepelného krakovania. Ide o oneskorené koksovanie, fluidné koksovanie, flexikoksovanie, visbreaking, katalytické krakovanie, hydrokrakovanie, katalytický reforming alebo hydrogenizácia, alkylácia, izomerizácia, techniky extrakcie rozpúšťadlom alebo iné rafinérske procesy zahŕňajúce chemickú konverziu, separáciu, konverziu alebo úpravu.

Ropa prepravovaná v cisternách s malým množstvom ruských ropných produktov, ktoré zostali z predchádzajúcich prepráv, tiež nebude podliehať cenovému stropu.

OFAC zároveň nepovažuje miešanie ropných produktov: benzínu, destilátov, ropy, vykurovacieho oleja a iných za významnú transformáciu.

Úrad vysvetľuje, že cenový strop sa uplatňuje od začiatku námornej prepravy až po prvý predaj ropných výrobkov na pevnine v inej jurisdikcii ako v Ruskej federácii. Ak sa ropné výrobky po absolvovaní colnej kontroly prepravia späť po vode bez podstatného spracovania, cenový strop sa obnoví.

OFAC predtým objasnil, že na ropné produkty vyrobené v Rusku sa nebude vzťahovať cenový strop, ak boli zakúpené pred nadobudnutím jeho účinnosti a dodané najneskôr 1. apríla 2023.

Čo je to cenový strop na ruskú ropu?

Cieľom iniciatívy na zavedenie cenového stropu na ruskú ropu je obmedziť príjmy ruského rozpočtu z predaja energetických zdrojov. Od 5. decembra krajiny G7 zakázali viaceré služby vrátane poistenia prepravy a financovania obchodu, ktoré súvisia s námornou prepravou ropy ruského pôvodu. Zároveň sú dodávky ropy za 60 USD za barel a menej vyňaté z embarga.

Podobné obmedzenia pre ruské ropné produkty nadobudnú účinnosť 5. februára 2023. Zatiaľ pre ne nebol oznámený žiadny cenový strop.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.