OECD: zelená ekonomika, emisie, digitalizácia

PARÍŽ / BRATISLAVA –  Ministri, štátni tajomníci a veľvyslanci zúčastnili Ministerského zasadnutia Rady OECD. Informovalo o tom Miniterstvo financií SR.

Nechýbali ani predstavitelia Ministerstva financií SR. Svet totiž čelí viacerým globálnym význam, akými sú obnova po pandémii, klimatická kríza aj digitalizácia. Jednou z hlavných tém diskusií bola zelená a udržateľná ekonomika. Aj víziou Ministerstva financií SR je budovať ekologickú a inkluzívnu budúcnosť, a využiť na to všetko dobré, čo v OECD máme. Dáta, informácie, expertízu.

„To, kam smeruje, životné prostredie je alarmujúce a rozhodne potrebujeme spoločný globálny prístup, aby sme sa vyhli rôznym nepriaznivým scenárom. Tu obzvlášť oceňujem úsilie a zapojenie OECD, ktoré hrá rozhodujúcu úlohu pri stanovovaní globálnych štandardov. Práve so znalosťami a schopnosťou OECD môžeme stanoviť vhodné prechodné opatrenia smerom k ekologickému a udržateľnému globálnemu hospodárstvu,“ povedal štátny tajomník Ľuboš Jančík v rámci panelovej diskusie Zelené financie pre nulové čisté emisie.

„Aby sme to dosiahli, dôležité je aj zapojenie súkromných investorov. Tí ale musia mať dôveru v to, do čoho investujú. Musia mať jasné a konzistentné pravidlá, ktoré prirodzene rešpektujú. Na investičné rozhodnutia potrebujú údaje. Aby sme to dosiahli na globálnej úrovni, vidíme, že transparentnosť je kľúčová.“ Štátny tajomník Ľuboš Jančík rovnako zdôraznil to, že ak chceme naplniť naše klimatické ambície musíme používať všetky dostupné nízkouhlíkové technológie – a to aj jadrovú energiu.

Štátny tajomník Ľuboš Jančík sa pri tejto príležitosti stretol s Alvarom Pereirom, šéfom tímu OECD, ktorý pracuje na príprave ekonomického prehľadu Slovenska (na fotografii). Porozprávali sa hlavne o detailoch dôležitého rokovania na Výbore OECD pre ekonomické prehľady, ktoré nás čaká už čoskoro.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.