OECD: stagnujúce mzdy podkopávajú dôveru

Hospodársky rast sa zvyšuje a nezamestnanosť dosiahla v niektorých krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) rekordné minimá, ale mzdy naďalej stagnujú. Podľa novej správy OECD ak krajiny nedokážu tento cyklus prerušiť, verejná viera v oživenie bude podkopaná a nerovnosť trhu práce sa rozšíri.

Výhľad zamestnanosti OECD 2018 hovorí, že miera zamestnanosti osôb vo veku 15 – 74 rokov v oblasti OECD dosiahla na konci roku 2017 v oblasti OECD 61,7%. Po prvýkrát dnes existuje viac ľudí, ktorí majú prácu ako pred krízou. Očakáva sa, že miera zamestnanosti v OECD dosiahne ku koncu tohto roka úroveň 62,1% av štvrtom štvrťroku 2019 62,5%. Medzi znevýhodnenými skupinami sa objavili najvýraznejšie zlepšenia, ako sú starší pracovníci, matky s malými deťmi, prisťahovalci.

Miera nezamestnanosti je vo väčšine krajín nižšia alebo blízka úrovni pred krízou. V oblasti voľných pracovných miestach dosiahli rekordné hodnoty  aj v Japonsku, eurozóne, Spojených štátoch a Austrálii. Očakáva sa, že miera nezamestnanosti OECD bude naďalej klesať, dosiahne 5,3% na konci roka 2018 a 5,1% v nasledujúcom roku. Napriek tomu je obraz stále zmiešaný, pokiaľ ide o kvalitu pracovných miest a bezpečnosť, zatiaľ čo chudoba sa zvýšila medzi populáciou v produktívnom veku a dosiahla v roku 2015 10,6% v porovnaní s 9,6% za predošlé desaťročie.

Rast miezd zostáva pozoruhodne pomalší ako pred finančnou krízou. Koncom roka 2017 bol rast nominálnej mzdy v oblasti OECD len polovicu toho, čo bolo pred desiatimi rokmi: v 2. štvrťroku 2007, keď bol priemer miery nezamestnanosti krajín OECD približne rovnaký ako v súčasnosti, bol priemerný rast nominálnych miezd 5,8% oproti 3,2% v 4. štvrťroku 2017.

“Tento trend rastu v súvislosti s rastom zamestnanosti poukazuje na štrukturálne zmeny v našich hospodárstvach, že globálna kríza sa prehĺbila a zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby krajiny pomohli pracovníkom, najmä nízkokvalifikovaným pracovníkom,” povedal šéf OECD – Ángel Gurría, ktorý predstavil správu v Paríži. “Potrebné politické opatrenia a užšia spolupráca so sociálnymi partnermi sú potrebné na to, aby pomohli pracovníkom prispôsobiť sa rýchlo sa vyvíjajúcemu svetu práce a profitovať z neho, aby sa dosiahol inkluzívny rast.”

Nízka inflácia a hlavné spomalenie produktivity prispeli k stagnácii miezd, ako aj k rastu slabých pracovných miest. Výhľad zaznamenáva značné zhoršenie priemerných príjmov pre pracovníkov na čiastočný úväzok v porovnaní s pracovníkmi na plný úväzok. Pokles pokrytia dávok v nezamestnanosti v mnohých krajinách a pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť môžu tiež prispieť. Menej ako jeden z troch uchádzačov o zamestnanie dostáva v priemere v rámci OECD podporu v nezamestnanosti a dlhodobo klesajúci trend pokrytia dávok pokračoval v mnohých krajinách od krízy.