O nastupujúcom predsedníctve Slovenska v OBSE

Už 12. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF), ktorým sa už tradične začína diplomatická sezóna na Slovensku, otvorila príhovorom generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvia Stasselová.

Prejavom do programu prispel aj novovymenovaný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. SBF, ktoré sa počas predchádzajúcich ročníkov
dokázalo etablovať ako jedna z najväčších bezpečnostných konferencií na Slovensku, bolo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Cieľom tohtoročného podujatia bolo poukázať na významné míľniky histórie Slovenskej
republiky, ktoré ju v priebehu jej samostatnej existencie formovali. Predovšetkým v kontexte vstupu a členstva v euroatlantických štruktúrach a v oblasti bezpečnostnej politiky vo všeobecnosti. Nemenej dôležitými témami SBF 2018, ktoré rezonovali počas celého podujatia, boli nastávajúce predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE a posilnená spolupráca členských štátov EÚ na poli bezpečnosti a obrany.
Formát konferencie bol tradične skoncipovaný tak, aby popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách mali možnosť zasiahnuť do obsahovej stránky podujatia aj pozvaní hostia z auditória. Organizátori podujatia ponúkli opäť priestor aj mladým lídrom. Pri okrúhlom stole mohli viesť interaktívnu diskusiu. Výstupy z diskusie následne predniesli počas záverečnej panelovej diskusie konferencie.