M. Rusko prednesie o tom ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči

Centrum vedecko-technických informácií pripravilo na 16. októbra 2018 diskusiu n tému automatické rozpoznávanie reči. Prednášať budem Milan Rusko z ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Prednáška bude v Konferenčnej miestnosti CVTI o 9.00.

Automatické spracovanie rečového signálu je v súčasnosti široko využívaným zdrojom rôznych informácií. Automatické rozpoznávanie reči dokáže zapísať do textu, čo človek hovorí, syntéza reči zas dokáže vytvoriť syntetický hlas na nerozoznanie od vášho. Automatická identifikácia jazyka zistí, v akom jazyku má s vami informačný systém komunikovať či z ktorej časti Slovenska pochádzate. Z reči sa identifikuje vaše pohlavie, odhadne vek a podľa hlasu sa dá overiť identita rečníka. Hlas nesie aj informáciu, aké prežívate emócie, či ste pod stresom, alebo ako postupuje liečenie vašej choroby. Prednáška podá stručný prehľad o technológiách automatického spracovania reči a ich výskume, vývoji a aplikácii v informačných systémoch kolektívom Oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV.