Novysedlák z RZZ zverejňuje nové prognózy

Začíname zverejňovať mesačné prognózy!  Napísal na stranke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák. Hypertextovy odkaz je tu. 

“Naše informácie a odhady týkajúce sa krátkodobého vývoja v týchto oblastiach začneme v najbližších dňoch zverejňovať cez nasledovné výstupy,” mieni analytik. Ekonómia za prognózu pokladá komplexnú, vedecky zdôvodnenú výpoveď o budúcnosti ekonomického vývoja, ktorý sa javí ako pravdepodobný, ak sa neuplatnia ekonomickopolitické opatrenia. Jej pravdepodobnosť sa uvádza v percentách alebo v inom definovateľnom vzťahu k podmienkam realizácie. Obsahuje aj vhodný variant riešenia, vrátane príslušných výpočtov a vyčíslen