Novinári v RTVS nepochopili úplný rozdiel medzi pracovno-právnym vzťahom a obchodnou zmluvou

Posledných niekoľko dní sa v sociálnej sieti diskutuje o tom, že v RTVS pokračujú personálne zmeny. Menia sa tak, že RTVS nepredlžuje obchodné zmluvy s redaktormi. Zaviedol ich Richard Rybníček.

Kto uzatvára tento typ zmluvy je pre RTVS dodávateľom služby. RTVS je v pozícii odberateľa služby. Novinár je predávajúci, RTVS je kupujúci. Zmluvy tohto typu sa neuzatvárajú na dobu neurčitú. Nie sú regulované Zákonníkom práce. Obchodné zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom. Niektoré ustanovenia sa môžu riadiť Občianskym zákonníkom.

Obchodné zmluvy v oblasti novinárstva vytvárajú symetrické riziká pre obe strany. Aj pre kupujúceho a aj pre predávajúceho. Kupujúci a predávajúci nemusia po uplynutí jednej zmluvy uzavrieť ďalšiu. Pre obe strany to znamená riziko nemožnosti dlhodobého plánovania. Obe strany nemusia pokračovať v zmluve bez toho, aby uvádzali akékoľvek dôvody. O zmluvných vzťahoch a prípadných obchodných sporoch môže rozhodnúť Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a to len v prípade ak zmluva obsahuje toto ustanovenie. AK ho neobsahuje, tak len riadny súd.

Odbory sú účastníkom rokovaní o mzdách spolu so zamestnávateľmi a vládou len v prípade pracovno-právnych vzťahov. Hovorí sa tomu tripartitné rokovania. Nemýľme si pojmy a dojmy. Nikde vo svete a žiadne odbory nevedú rokovania o podmienkach kontraktov medzi kupujúcim a predávajúcim.

Preto by sa mali riadiť sloganom, kedysi nazývaným heslom, vodcu svetového proletariátu Vladimíra Iľjiča Uľjanova známeho pod revolučným pseudonymom Lenin. Učiť sa, učiť sa, učiť sa! Určite by sa nemali riadiť jeho prácou Štát a revolúcia a zavádzať revolučné právo. Stačilo už v roku 1917.

Je z toho jedno poučenie. Každý by sa mal vyjadrovať k tomu, čo si prečítal. Prečítal s porozumením.

Friedrich Wilhelm Nietzsche napísal prácu Tak pravil Zarathustra. Tu platí nasledovný slogan: Tak pravilo právo a ekonomika.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.