Nepozerajme sa na región strednej Ázie cez prsty

ASTANA – V hlavnom meste Kazachstanu sa skončilo Astanské medzinárodné fórum.

Na bývalé republiky Zväzu sovietskych socialistických  republík sa v minulosti v jeho hlavnom meste Moskve pozerali cez prsty. ZSSR to boli: Arménska sovietska socialistická republika (SSR), Azerbajdžanská SSR, Bieloruská SSR, Estónska SSR, Gruzínska SSR, Livovská SSR, Lotyšská SSR, Kazašská SSR, Kirgizská SSR, Moldavská SSR, Ruská sovietska federatívna socialistická republika, Tadžická SSR, Turkménska SSR, Ukrajinská SSR, Uzbecká SSR.

Cez prsty sa pozerali aj na republiky strednej Ázie: Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan. Pozerali, ale nemali dôvod. Niektoré univerzity, vysoké školy a vedecké, či výskumné ústavy dosahovali lepšie výsledky ako tie v Rusku. Tento pohľad Moskvy pretrval v Československu a neskôr na Slovensku až dodnes.

Dôkazom toho, že sa nemáme vôbec čo, a ani náhodou, pozerať cez prsty je vývoj týchto krajín ako samostatných štátov.

Ešte väčším dôkazom je Astanské medzinárodné fórum.

„Riešenie výziev prostredníctvom dialógu“. To bola jeho hlavná myšlienka. Fórum bude zaoberalo relevantnými otázkami s cieľom identifikovať riešenia v rámci globálnej geopolitickej situácie a nových typov partnerstva pre krajiny. Podujatie sa zaoberalo výzvami v štyroch kľúčových dimenziách: zahraničná politika a medzinárodná bezpečnosť, medzinárodný rozvoj a udržateľnosť, energetika a zmena klímy, ekonomika a financie. Na fóre sa stretli vedúci predstavitelia štátov a vlád, šéfovia medzinárodných organizácií, generálni riaditelia významných nadnárodných spoločností a renomovaných medzinárodných odborníkov.

“Podľa miery, ako sa medzinárodné spoločenstvo približuje k epoche rastúcej polarizácie a geopolitického rozdelenia, Kazachstan, s cieľom spojenia úsilia a kvôli vyriešeniu kľúčových problémov, inicioval novú  platformu pre dialóg Astanské medzinárodné fórum.” Konštatoval to Výbor medzinárodných informácií ministerstva zahraničných vecí Republiky Kazachstan.

Astanské medzinárodné fórum prinieslo publiku špičkových spíkrov svetového významu. Fórum ukázalo ako vyzerá riadenie akcie tohto typu na veľmi vysokej úrovni, jednoducho profesionálny manažment, a  dalo by sa povedať, že dostatok, ba až prebytok jedla a nápojov. Ak by niekto chcel zapochybovať o technologickom stave krajín strednej Ázie, tak by sa presvedčil na mieste. Po chodbách s fľašami minerálky chodili roboty.

Dôkazov toho, že Kazachstan sa zaujíma aj o iné krajiny, ich literatúru, hudbu, kultúru, módu je veľa. Stačí zájsť do akéhokoľvek nákupného centra. V meste Astana je súsošie britskej skupiny The Beatles. Položme si rečnícku otázku. Koľko je ich na Slovensku a v Európe vôbec?

Vráťme sa k Astanskému medzinárodnému fóru. Personál, ktorý obsluhoval účastníkov fóra, publikum a novinárov bol ústretový, milý a láskavý. Podujatie bolo svojráznou súťažou v tom, aké najkrajšie dievčatá a ženy boli medzi personálom. Bolo aj svojráznou súťažou čo najkrajších šiat dievčat, chlapcov, žien, mužov.

Význam fóra podčiarkuje to, že generálnymi sponzormi podujatia boli Organizácia spojených národov (OSN) a americká globálna káblová televízna stanica Cable News Network (CNN).  Podujatie moderovali najznámejší moderátori CNN. Navštíviloi ho predstavitela OSN. Nechýbal medzi nimi aj najvyššie postavený diplomat v riadiacich štruktúrach OSN, ktorý je námestníkom generálneho tajomníka OSN, Slovák Miroslav Jenča.

Každý kto na fóre bol, je spokojný s jeho priebehom.

Ja môžem kritizovať len Boha. Na Zem mi poslal niekdajšieho veľvyslanca Kazachstanu v Slovenskej republike, súčasného námestníka ministerstva zahraničných vecí Romana Vasilenka.  Po ňom Boh mi na Zem poslal aj ďalších ľudí z Kazachstanu. Vďaka nim sa môžem dostať na podobné podujatia.  Boh by mi mohol na Zem poslať aj viac takýchto ľudí.

Súsošie The Beatles, Astana, Kazachstan. Fotografia: www.financnenoviny.com

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.