Nemocnica s poliklinikou Brezno proti kategorizácii

BREZNO –  Nemocnica s poliklinikou Brezno nesúhlasí s kategorizáciou nemocníc, ktorú vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zakladateľom nemocnice je podnik  Železiarne Podbrezová a. s. Tie sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr so sídlom na strednom Slovensku v obci Podbrezová. Ročná výroba spoločnosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúrčím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. Podnik Železiarne Podbrezová je jedným zo zakladateľom neziskovej organizácie, ktorá prevádzkuje nemocnicu.

Majitelia podniku kúpili od Fondu národného majetku SR 7 % akcií po 440 korún. V tom čase sa na kapitálovom trhu sa akcie podniku Železiarne Podbrezová obchodovali po 60 korún. Majitelia podniku ostatné akcie kupovali na trhu a pri verejnom prísľube ich kupovali za zákonom stanovenú cenu podľa ich ocenenia.

Generálny riaditeľ podniku Vladimír Soták je  predsedom Klubu 500. Ten kritizuje opatrenia v oblasti hospodárskej politiky vlády. Zaradenie nemocnice do nižšej kategórie môže mať politický motív, motív pomsty za kritiku vlády.

Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov.

Nemocnica s poliklinikou Brezno zaslala stanovisko ku kategorizácii nemocníc a jej postaveniu v rebríčku zdravotníckych zariadení.

V stanovisku sa uvádza, že “ako spresnenie našej požiadavky o kategorizáciu NsP Brezno, n.o. na nemocnicu II. úrovne v súlade s platnou právnou úpravou Vám uvádzame, že okres Brezno má 30 obcí, z ktorých až 17 s počtom obyvateľov cca 23 260 má čas dojazdu do nemocnice II. alebo III. úrovne, ak by naša nemocnica nebola nemocnicou II. úrovne, cez 45 minút. Avšak v niektorých prípadoch až cez 1 hod.”

Ide o nasledujúce obce: Čierny Balog, Polomka, Heľpa, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Pohronská Polhora, Šumiac, Michalová, Beňuš, Bacúch, Braväcovo, Vaľkovňa, Osrblie, Lom nad Rimavicou, Sihla, Drábsko a Jarabá. Ide o absolútnu väčšinu územia okresu Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Nemocnica s poliklinikou vysvetľuje, že “v zimnom období čas dojazdu zo samotného mesta Brezna s počtom obyvateľov cca 20 000 do Banskej Bystrice tiež zväčša presahuje hranicu 45 min., a to nerátajúc neraz dopravné zápchy vznikajúce z dôvodu denného dochádzania obyvateľov nášho okresu za prácou do Banskej Bystrice. O zlej prechodnosti smerom na sever, kde je najbližšia nemocnica príslušnej úrovne Poprad, alebo naopak na juh, kde je najbližšia nemocnica príslušnej úrovne Rimavská Sobota, ani nehovoríme. Napríklad obyvatelia najvýchodnejšej obce nášho okresu Telgárt sa v zimnom období do Popradu cez prechod Vernár neraz ani nedostanú, resp. dostanú s výrazným časovým zdržaním.”

Nemocnica s poliklinikou Brezno situáciu s dopravou do iných nemocníc ilustrovala nasledovnou mapou.

Prameň: www.mapy.cz. Horské prechody hlavne v zimnom období značne sťažujú  príchod záchrannej služby alebo pacientov do nemocnice. V našom regióne je horských prechodov veľa, sú vyznačené modrou farbou.

 

Na druhej mape Nemocnica s poliklinikou v Brezne ilustrovala dostupnosť nemocnice v čase keď je dobré počasie.

Prameň: www.mapy.cz Mapka znázorňuje dostupnosť regionálnej nemocnice za „dobrého počasia“. Dostupnosť iných regionálnych alebo nadregionálnych nemocníc je v žltom kruhu viac ako 45 minút. Merané časy sú počítané z Brezna do najbližšej nemocnice –Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Revúca a Rimavská Sobota. Ďalšie nemocnice sú vzdialené ešte viac.

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno napísala Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky napísala, že “Nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica, od ktorej polohy sa predovšetkým odvíja faktor dojazdu pre náš okres je nemocnicou vyššej III. úrovne, ktorá môže mať problém pre obyvateľov nášho okresu kapacitne plniť úlohy regionálnej II. úrovne. Takto sú obyvatelia nášho okresu napr. oproti obyvateľom okresu Zvolen, Rimavská Sobota a pod. (kde sú nemocnice II. úrovne) diskriminovaní. Vychádzame už z terajšej skúsenosti, kedy sú neraz obyvatelia nášho okresu prekladaní z Banskej Bystrice do našej nemocnice, ako nemocnice, ktorá je ich spádovou nemocnicou.”

V stanovisku pre ministerstvo sa uvádza, že obdobne v zimnej lyžiarskej sezóne a letnej turistickej sezóne sa nachádza v našom regióne omnoho viac osôb, ako je počet obyvateľov nášho regiónu. Teda váženie dojazdových časov počtom obyvateľov nie je tiež pre daný výpočet geografickej dostupnosti reprezentatívne.

“Teda dovoľujeme si Vás požiadať, aby bol údaj, že geografická dostupnosť nášho okresu Brezno je, bez nášho zaradenia medzi nemocnice II. úrovne, na úrovni 34,84 minút, Vami náležite overený,! konštatuje stanovisko.

Nemocnica komentoval kategorizácie nasledovne: “Cieľom zákonodarcu prijatím ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý hovorí: „Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odsekov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá má počet poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút.“, bolo, aby sa vytvorila v Slovenskej republike sieť nemocníc II. úrovne, kde bude zachovaná dostupná zdravotná starostlivosť predmetnej úrovne aj v odľahlých regiónoch, medzi, ktoré patrí aj náš okres. Teda domnievame sa, že predmetné ustanovenie sa má aplikovať práve na našu nemocnicu.”

 

“Obdobne, aj legálna definícia času dojazdu v ustanovení § 2 ods. 12 predmetného zákona hovorí, že by to mal byť čas efektívnej dostupnosti, teda nie len administratívne vypočítanej, ale reálnej, s výsledkom, že sa skutočne z miesta svojho bydliska obyvateľ nášho okresu dostane do nemocnice príslušnej úrovne v danom čase, ktorý by nemal prekročiť stanovenú časovú hranicu. V našom prípade 45 min,” napísala Nemocnica s poliklinikou Brezno.

Dovolila si ministerstvo  požiadať o náležité vyhodnotenie našich argumentov, nakoľko zaradenie našej nemocnice do I. alebo II. úrovne má vplyv na mnohé faktory, niektoré s reálnymi negatívnymi následkami pre obyvateľov nášho regiónu, ktoré sa dostavia až po uplynutí niekoľkých rokov. Jedným z týchto významných faktorov je aj faktor udržania si a príchodu nového skúseného lekárskeho personálu do našej nemocnice. Je všeobecne známe, že absolventi, ale aj skúsení lekári, či sestry sa radšej zamestnávajú v nemocniciach vyššej úrovne, kde môžu vo väčšom rozsahu aj odborne rásť, vzhľadom na vyššiu zložitosť poskytovaných výkonov. Zároveň veľmi dobre vieme, ako ťažko sa získava nový zdravotnícky personál do vzdialenejších lokalít Slovenska. Naším, podľa nás nesprávnym zaradením do I. úrovne nemocníc, by to bolo potom ešte ťažšie a rozsah v súčasnosti poskytovaných zdravotných výkonov by sme si z dôvodu nedostatku zdravotníckeho personálu neudržali. Čo by opäť malo negatívny vplyv na obyvateľov nášho regiónu.