Nemecko a Francúzsko nebude brániť Ukrajinu

Väčšina Nemcov v zásade schvaľuje článok 5 Charty NATO o vojenskej podpore pre ostatných členov aliancie v prípade agresie. Nie sú však pripravení zapojiť sa do vojenského konfliktu na ochranu Turecka alebo Ukrajiny.

Uplynulo 70 rokov od vzniku NATO. Sympatie obyvateľov štátov Európskej únie smerom voči Severoatlantickej aliancii výrazne ochladili. Tento trend je viditeľný aj v Nemecku: ak v roku 2017 viac ako dve tretiny Nemcov, alebo 68 percent, schvaľovalo členstvo krajiny v NATO, tento rok je to len 54 percent. Vyplýva z výsledkov prieskumu uskutočneného sociologickým inštitútom YouGov vo štvrtok 4. apríla 2019.

V Spojenom kráľovstve sa v tom istom období podiel podporovateľov členstva v NATO znížil zo 73 na 59 percent vo Francúzsku z 54 na 39 percent. Sympatia k NATO v Škandinávii tiež oslabila, ale zostáva na oveľa vyššej úrovni. V Dánsku klesli zodpovedajúce údaje z 80 na 70 av Nórsku zo 75 na 66 percent. V USA zostáva podiel priaznivcov NATO na stabilnej úrovni, čo je 44% v tomto roku oproti 47% v roku 2017.

Väčšina obyvateľov krajín NATO v zásade podporuje článok 5 Charty tejto organizácie, ktorá zaväzuje NATO poskytovať vojenskú pomoc inému členovi aliancie, ak je vystavená ozbrojenej agresii. V Nemecku tento článok podporuje 58 %, vo Francúzsku – 53 %, vo Veľkej Británii – 66 % a v USA – 57 % populácie.

Ako však vyplýva z výsledkov prieskumu, názory Európanov zďaleka nie sú také jednoznačné, pokiaľ ide o vojenskú podporu konkrétneho člena aliancie. Takže 68 percent Nemcov je proti vojenskej pomoci Turecku, ak by ho Rusko vystavené ozbrojenej agresii. Uplatnenie článku 5 Charty je v tomto prípade pripravených podporiť iba 14% respondentov.

Vo Francúzsku je pomer oponentov a priaznivcov 48% oproti 18, v Spojenom kráľovstve boli hlasy rozdelené rovnakými 31%.

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že väčšina Nemcov a Francúzov nie je pripravených podieľať sa na poskytovaní vojenskej pomoci na ochranu Ukrajiny a Rumunska.

Iba 31 %  Nemcov je pripravených zúčastniť sa obrany Spojených štátov, 41 % je proti. Zároveň 54 % Američanov súhlasí s účasťou na obrane Nemecka a iba 15 % je  proti nemu.