NBS: výkonnosť dôchodkových fondov je 1,58 %

BRATISLAVA – Fungovanie fondov povinného dôchodkového sporenia a dobrovoľného dôchodkového sporenia bolo za posledných pätnásť rokov sprevádzané viac ako štyridsiatimi zmenami zákonov.

Informovali  tom Ľudovít Ódor, viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a Marek Ličák, riaditeľ odboru finančnej stability NBS.

Priebežne financované dôchodky, teda tie ktoré sú vyplácané na základe platieb zamestnancov Sociálnej poisťovni, sa označuje ako prvý pilier, Povinné sporenie v dôchodkových fondoch je vo verejnosti známe ako druhý pilier. Dobrovoľné sporenie je známe ako tretí pilier.

Priemerné zhodnotenie za posledných pätnásť rokov fondov systému dôchodkového sporenia bolo 1,58%. Je to menej ako inflácia. Znamená to, že fondy sú oproti rastu úrovne cien v slovenskej ekonomike v strate.

Najväčšie zhodnotenie mali indexové fondy 5,3%. Indexová fondy kopírujú indexy burzy. Burzový index alebo kurzový index je štatistický index burzových kurzov, teda cien predmetov obchodovania na burze alebo burzách, ktorý ma ukázať vývoj týchto kurzov. Môže zahŕňať všetky predmety istého druhu  jednej burzy, alebo všetkých búrz krajiny, či sveta a podobne, alebo len vybrané predmety. Predmetmi môžu byť cenné papiere ako akcie, alebo dlhopisy, ale aj tovary ako napríklad ropa.

Zhodnotenie akciových fondov bolo 2%,, zmiešaných fondov, ktoré nakupujú súčasne akcie aj aj dlhopisy 1,5%, dlhopisov 1.1%.

NBS navruje niekoľko zmien v systéme dôchodkového sporenia. Prvou je zmena nastavenia počiatočného nastavenia sporenia. Druhou je zmena zromažďovania peňazí pre tých, čo už sporia. Treťou je zavedenia bechmarkov. Benchamak je burzový index, s ktorým sa porovnávajú fondy. Štvrtou zmenou je zníženie poplatkov. Dnes správcovia vyberajú poplatok 0,3% z hodnoty majetku. Za zhodntenie, teda za nárast hodnoty úspor je to 10%. Za vedenie účtu vo fondoch sporiaci človek platí správcom fondov 1% a Sociálnej poisťovni 0,25% z platieb.

Peter Majer, hovorca NBS vysvetlil okolnosti analýzy druhého a tretieho piliera. Na základe uznesenia NR SR č. 2239 z 26. novembra 2019 bola NBS požiadaná, aby pripravila analýzu druhého a tretieho piliera dôchodkového sporenia. Národná banka Slovenska preto v rámci pravidelnej Správy o stave a vývoji finančného trhu pripravila túto samostatnú kapitolu.

O analýze bude už čoskoro rokovať  NR SR. Analýza mapuje najvýznamnejšie legislatívne zmeny, ktoré mali veľký vplyv na fungovanie starobného dôchodkového sporenia či na výkonnosť fondov. Pozornosť venuje aj poplatkovej štruktúre dôchodkových fondov, ziskovosti správcovských spoločností, investíciám do slovenských aktív, ale sústredí sa aj na výplatnú fázu dôchodkového sporenia. Analýza prináša aj návrhy zmien do budúcnosti.