Kazachstan: hlavné mesto bude mať svoj sviatok

NUR – SULTAB – Nur-Sultan, hlavné mesto Kazašskej republiky, ktoré oslavuje svoje narodeniny 6. júla, dnes nie je iba symbolom nášho mladého štátu. Za menej ako štvrť storočia sa  mesto stalo skutočným centrom politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života Kazachstanu a stalo sa jedným z najpopulárnejších metropol sveta.

Dnes je celý svet v ťažkom stave, pandémia nového koronavírusu prešla celou planétou. Vláda Kazašskej republiky prijala niekoľko dôležitých opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu, aby sa zabránilo novým prípadom choroby, štát pridelil a naďalej prideľuje finančné prostriedky na boj proti tejto pandémii.

Ale napriek kríze sú Kazachstanci plní nových nádejí na zmenu. Je to taký jasný a svieži  pocit, ktorý nám dáva tento sviatok – Deň hlavného mesta. Je dobre známe, že hlavné mesto Kazašskej republiky je duchovným dieťaťom prvého prezidenta Kazašskej republiky Nursultana Nazarbajeva, svetovo uznávaného otca-zakladateľa moderného štátu, rozkladajúceho sa na 9. najväčšom území na svete a štátnika svetového rozmeru.

Nur-Sultan je mladé, dynamicky sa rozvíjajúce mesto, miesto so zvláštnou a úžasnou aurou. Bez preháňania sa dá povedať, že hlavné mesto sa právom stalo pýchou všetkých obyvateľov Kazachstanu.

Nur-Sultan sa stal stelesnením nezávislého rozvoja Kazachstanu, je srdcom krajiny, cesty okolo neho sú životodarnými tepnami hospodárstva, ktoré v dohľadnej budúcnosti pomôžu mestu stať sa medzinárodným dopravným uzlom, spojujúcim Európu s Áziou.

Nur-Sultan nie je len administratívnym centrom Kazachstanu, sme svedkami rýchleho rastu jeho duchovného a kultúrneho potenciálu. Hlavné mesto sa bez akejkoľvek nadsádzky stáva skutočným euroázijským centrom so špeciálnym intelektuálnym a inovatívnym šarmom.

V minulom roku bol Nur-Sultan zaradený do zoznamu špičkových TOP-21 inteligentných miest na svete. Tu sa realizuje mnoho inovatívnych začínajúcich startup-projektov, bol spustený špeciálny projekt „Systém integrovanej podpory života mesta“. „Inteligentné mesto“ je predovšetkým pohodlným a bezpečným mestom, v ktorom by sa každý občan mal cítiť ľahko a slobodne.

Nur-Sultan robí presvedčivé kroky smerom k tomuto novému stavu a snaží sa, aby sa stal jedným z týchto intelektuálnych megapolisov ako Toronto, Singapur, Tokio. Dejiny hlavného mesta už zahŕňajú významné míľniky, ktoré sú zapísané zlatými
písmenami v modernej histórii ľudstva. V prvom rade ide o konanie Samitu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2010, ktorý spojil hlavy štátov a vlád 56 krajín Eurázie a Severnej Ameriky. Od roku 2003 sa tu úspešne konajú kongresy vedúcich svetových a tradičných náboženstiev.

Okrem toho sa hlavné mesto stalo tradičnou platformou pre dialóg medzi svetovými odborníkmi v oblasti ekonomiky. Na výročnom Astana Economic Forume, akomsi euroázijskom Davose, sa hľadajú riešenia globálnych problémov v boji proti moderným hrozbám a výzvam s tradičnou účasťou laureátov Nobelovej ceny. Jedným z najvýznamnejších športových podujatí je usporiadanie VII. ázijských zimných hier v roku 2011.

Samozrejme, najdôležitejšou udalosťou v globálnom meradle bolo usporiadanie medzinárodnej špecializovanej výstavy „ASTANA EXPO 2017“ na tému „Energia budúcnosti“. Na tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako 120 krajín, ktoré predstavili viac ako 500 rôznych technológií na vyriešenie jedného z najnaliehavejších problémov, ktorým ľudstvo čelí – udržateľného
využívania energetických zdrojov.

Dnes je naše hlavné mesto (ktoré nedávno oslávilo svoje 190. výročie ako mesto) symbolom štátnej jednoty, podstatou strategických plánov a ašpirácií nezávislého štátu, najdôležitejším národným projektom 21. storočia.

Komplex „Baiterek” , presnejšie povdané pamätná a vyhliadková veža v Nur-Sultane, sa stal hlavným symbolom nového hlavného mesta, jeho jedinečnou „vizitkou“. Hlavné mesto Kazachstanu sa stalo centrom príťažlivosti pre maturanntov  z celej krajiny. Sú tu vlajkové lode národného vzdelávania: Univerzita Nazarbajeva, Eurázijská národná univerzita L.N. Gumileva a mnoho ďalších.

Počas svojej  existencie Nur-Sultan neprestáva prekvapovať svojou jedinečnosťou, inšpirovať nové kreatívne projekty tvorivých osobností, ktoré jej venujú svoje diela. Nur-Sultan je rýchlo sa rozvíjajúca metropola, ktorá priťahuje predstaviteľov podnikateľských komunít aj turistov. Mesto sa vyznačuje bezpečnosťou, rozvinutou infraštruktúrou, dobrým stavom životného prostredia, rýchlym rastom obyvateľstva a vysokou podnikateľskou činnosťou.

 

Všetky tieto faktory majú pozitívny vplyv na udržateľné a produktívne prilákanie investícií. Platia tu výhody a preferencie pre zahraničných investorov, ako aj jasný systém štátnej podpory a ochrany zahraničných podnikateľov. Mesto vytvorilo infraštruktúru so všetkými nevyhnutnými podmienkami na fungovanie a rast. Od presunu hlavného mesta z Almaty do v tom
čase Akmoly v decembri 1997 , neskôr bolo toto mesto nazývané Astana a v marci roku 2019 bolo premenované na  Nur-Sultan,  sa počet obyvateľov hlavného mesta zvýšil z 300 000 na 1 milión 140 tisíc ľudí. Jeho podiel na kazašskom HDP dosiahol 12%.

Hlavné mesto spojilo Kazachstancov, stalo sa kľúčovým pilierom mieru a harmónie v našej spoločnosti, vdýchlo život projektom v oblasti infraštruktúry, čo je vysoký štandard kvality a zdravého životného štýlu pre všetkých Kazachstancov. Je tiež dôležité, aby hlavné mesto dnes tvorilo nový kazachstanský štandard sociálneho rozvoja, o ktorý sa teraz usiluje celá naša spoločnosť.

Nur-Sultan dnes nie je iba nové moderné mesto postavené na rozsiahlych stepiach. Ide o holistický systém vnímania Kazachstancov, ktorý pevne spája eleganciu Západu a hlboké duchovné tradície Východu a je stelesnený v jedinečnej architektúre hlavného mesta.

Roman Vasilenko, mimoriadny a spolnomocenený veľvyslanec Republiky Kazachstan v Slovenskej republike