NBS: sklad údajov a inovácia internetovej stránky

BRATISLAVA – Národná banka má pred sebou dôležitý projekt. Pripravuje vytvorenie celobankového skladu údajov, ktorý zabezpečí, že všetky dáta centrálnej banky sa budú nachádzať na jednom mieste takpovediac pod jednou strechou.

NBS zverejnila informácie na novej internetovcj stránke.

Internetová stránka Národnej banky Slovenska patrí na Slovensku z pohľadu množstva a štruktúry dát medzi najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie weby. Je primárnym zdrojom informácií pre expertov a odbornú verejnosť. Ambíciou centrálnej banky je pritiahnuť aj širšiu a laickejšiu verejnosť. Ako? Zrozumiteľným jazykom, číslami a údajmi a komunikáciou pomocou infografík, videí a podobne. Všetci, ktorí sa zaujímajú o ekonomiku, infláciu, chcú kúpiť či predať byt, zobrať si spotrebný úver alebo sa zaujímajú o moderné platobné technológie, bankovky či mince, tieto informácie nájde na internetovej stránke.

Novú internetovú stránku pre NBS naprogramovala spoločnosť InQool, a.s. Dizajn stránky vytvorila firma Studio Echt, s.r.o. Obe boli víťazmi verejnej súťaže.

Počas viac ako dvoch rokov vytvárania nového webového sídla NBS vytvorila kompletnú technologickú infraštruktúru, migrovali údaje pôvodného webového sídla a zabezpečila budúcu prevádzku.

Nové rozhranie, formát a obsahová štruktúra sú postavené na princípoch intuitívneho a nenáročného pohybu užívateľov na stránke, vrátane zjednodušeného vyhľadávania informácií a údajov.