Návštevnosť ubytovacích zariadení sa po troch rokoch priblížila k obdobiu spred pandémie

Počty domácich hostí v hoteloch a penziónoch v septembri 2023 dosiahli úroveň turisticky rekordného roku 2019.

Informuje o tom Štatistický úrad Sloveskej republiky.

Zahraniční návštevníci napriek dynamickému medziročnému rastu ešte stále o 13 % zaostávali za počtami predkovidového obdobia.

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v septembri tohto roka 549-tisíc hostí, čo je o 12 % viac ako vlani. K návštevnosti úspešného roka 2019 chýbalo ubytovateľom už len 34-tisíc (6 %) návštevníkov. Počet nocí, ktoré hostia strávili v hoteloch a penziónoch sa oproti minulému roku zvýšil o desatinu a dosiahol takmer 1,4 milióna. Priemerná doba pobytu predstavovala 2,5 noci.

Nárast ukazovateľov ubytovania stále ovplyvňuje najmä nižšia porovnávacia základňa zo septembra 2022, kedy sa do ubytovacích zariadení postupne vracali hostia po dvojročnej pandémii COVID-19.

Nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu ubytovaných, teda 344-tisíc osôb (63 %) tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet sa medziročne zvýšil o 6 % a atakoval úroveň turisticky rekordného roka 2019. Septembrové maximá z roka 2019 sa podarilo prekonať až 5 krajom, menej domácej klientely zaznamenali len Bratislavský, Trenčiansky a Prešovský kraj.

Ubytovacie služby počas septembra na Slovensku využilo tiež 205-tisíc zahraničných návštevníkov, išlo síce o takmer štvrtinový medziročný nárast návštevnosti ale cudzincov bolo stále o 13,4 % menej ako  v septembri 2019.

Z regionálneho hľadiska nižší počet cudzincov ako pred pandémiou zaznamenali evidovali všetky kraje s výnimkou Žilinského, ktorý už o viac ako o desatinu prekonal septembrové hodnoty z roku 2019. V absolútnych číslach najviac cudzincov navštívilo Bratislavský (78-tisíc), Žilinský (36-tisíc) a Prešovský kraj (33-tisíc zahraničných návštevníkov). Spolu tieto tri kraje tvorili takmer tri štvrtiny celkovej zahraničnej návštevnosti.

V súhrne za január až september 2023 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 4,5-milióna hostí. V medziročnom porovnaní ide o 22 % nárast, k hodnotám roka 2019 chýbalo 9 % celkovej návštevnosti. Zahraničných hostí sa na Slovensku počas 9 mesiacov ubytovalo o takmer 40 % viac než vlani, a počty domácich turistov vzrástli o 13 %.

Vývoj tržieb a kapacít ubytovacích zariadení v treťom štvrťroku 2023

Ubytovacie zariadenia dosiahli v treťom štvrťroku 2023 tržby (bez DPH) v hodnote 192 miliónov eur, ide o 21 % medziročný nárast. Porovnať ich hodnotu s predkovidovým rokom 2019 nie je možné z dôvodu metodickej zmeny – od roku 2021 sa tržby uvádzajú bez DPH.

Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch tohto roka, aj v treťom štvrťroku vygenerovali prevažnú časť tržieb domáci návštevníci. Ich podiel tvoril  60 %. Spomedzi regiónov najvyššie tržby dosiahol cestovných ruch opäť v Žilinskom, Prešovskom a v Bratislavskom kraji. Tieto tri kraje spolu vytvorili 62 % podiel z tržieb v SR. Vo všetkých krajoch vytvorila nadpolovičnú väčšinu tržieb domáca klientela, s výnimkou Bratislavského kraja, v ktorom až 68 % celkových tržieb ubytovateľov vytvorili cudzinci. Celkové tržby od zahraničných návštevníkov sa zvýšili o 31%, medziročná dynamika nárastu bola výraznejšia než rast tržieb od domácich hostí.

V súhrne v treťom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4 988 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 72-tisíc izieb a 219-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 37,6 %, využitie izieb 41,2 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii 67-tisíc izieb a 158-tisíc stálych lôžok.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.