Národný futbalový štadión uznesením vlády

BRATISLAVA – Národný futbalový štadión sa staval na základe zmluvy, ktorá bola výsledkom uznesenia vlády Slovenskej republiky. Na základe neho Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovalo zmluvu.

Ide o uznesenie vlády číslo 400 zo dňa 10. júla 2013. Tým dala ministrovi školstva za úlohu vypracovať zmluvu a ministrovi financií zabezpečiť financovanie výstavby štadiónu. Ministrom školstva bol Dušan Čaplovič (Smer – Sociálna demokracia) a ministrom financií Peter Kažimír (Smer – Sociálna demokracia).

Prvý raz Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na financovanie Národného futbalového štadióna 8. júla 2009. Vtedy bol ministrom školstva Ján Mikolaj (Slovenská národná strana) a ministrom financií Ján Počiatek (Smer – Sociálna demokracia).

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan podpísal v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve dňa 12. mája 2016. Zmluva neobsahuje možnosť uzavretia dodatku, ktorým by sa zvyšovala. Okrem nej podpísal tri dodatky k zmluve v dňoch 12. mája 2016, 22. júna 2017 a 23. augusta 2017. Tieto dodatky upresňujú formulácie, ktoré súvisia s poskytnutím štátnej pomoci z prostriedkov Európskej únie. Neobsahujú možnosť dodatkov, teda zvýšenia ceny. Zmluva i všetky dodatky sú k dispozícii vo Verejnom registri Centrálnom registri zmlúv. 

Dňa 5. mája 2015 premiér Robert Fico povedal, že vláda pre pripravená financovať výstavbu Národného futbalového štadiónu: „Sme pripravení spolufinancovať výstavbu Národného futbalového štadióna, na tento účel sme tento rok vyčlenili 27 miliónov eur,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na tlačovej konferencii, ktorá sa odohrávala symbolicky na trávniku.

V čase keď bol ministrom školstva, vedy, výskumu Juraj Draxler, medzinárodná poradenská spoločnosť KPMG  vypracovala štúdiu Projekt Národný futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR s podtitulom Hodnotiaca správa z finančného, daňového a právneho due diligence Národný futbalový štadión, a. s. Vláda SR ju vzala na vedomie 29. októbra 2015.

Národný futbalový štadión, alebo tradične Tehelné pole je nový futbalový štadión v Bratislave. Okrem športovej časti je súčasťou komplexu aj nákupné centrum, administratívna budova a obytný komplex Byty Tehelné pole. Je to domáci stánok ŠK Slovan Bratislava. Otvorený bol dňa 3. marca 2019 zápasom ŠK Slovan Bratislava proti Spartaku Trnava. Štadión bol postavený na pôvodnom mieste zbúraného starého štadiónu Tehelné pole.

Dňa 20. januára 2020 médiá zverejnili informáciu, že náklady za výstavbu Národného futbalového štadióna na bratislavskom Tehelnom poli boli audítorskou spoločnosťou verifikované na 98,447 milióna eur bez DPH. To je    o 23,247 milióna eur viac, ako je stanovená suma v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na štadión. Vláda akceptovala dodatok k zmluve, ktorým sa zvýši cena za Národný futbalový štadión.

Táto informácia vychádzala zo štúdie medzinárodnej poradenskej spoločnosti KPMG Projekt Národný futbalový štadión s podtitulom Posúdenie dodatočných nákladov Národného futbalového štadióna ako Finálna správa.
Vláda SR ju vzala na vedomie 13. decembra 2019.

Vo februári tohto roku vtedajšia ministerka školstva Martina Lubyová povedala, že dodatočné náklady na zhotovenie vychádzali najmä zo zabezpečenia požadovaných štandardov Európskej futbalovej únie (UEFA), bezpečnosti v priestoroch na štadióne a jeho okolí a tiež dopravných riešení vo verejnom záujme, ktoré požadovala pre kolaudáciu bratislavská mestská časť Nové Mesto. Táto informácia vychádzala z analýzy medzinárodnej poradenskej firmy KPMG.

Ani jeden z ministrov, ktorý uzavrel zmluvu, alebo dodatky k zmluvám, nekonal svojvoľne, ale vždy na základe uznesenia vlády.

Po parlamentných voľbách sa situácia zmenila. Vláda Slovenskej republiky 14. júla 2020  schválila návrh ďalšieho postupu v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom. Z neho vyplýva, že ho neodkúpi od spoločnosti NFŠ a. s. Národný futbalový štadión využíva futbalový klub Slovan Bratislava. Majiteľom klubu je podnikateľ Ivan Kmotrík.

„Vyjadreniam niektorých členov vlády a záverom analýzy, ktorú prezentoval podpredseda vlády Štefan Holý, nerozumiem informoval médiá Ivan Kmotrík.

Všetky závery aj dokumenty, ktoré máme k dispozícii, už skúmajú naši právnici. Ak sa vláda bude držať zverejnených analýz a prezentovaného postupu, tak už teraz identifikovali potenciálne spáchanie niekoľkých trestných činov“, povedal v tlačovej správe majiteľ NFŠ a .s. Ivan Kmotrík.

Obchodné vzťahy štátu, teda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a súkromnej firmy NFŠ, a. s. sa riadia tak, ako vzťahy akýchkoľvek súkromných firiem Obchodným zákonníkom a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. Dodnes nikto nezrušil žiadne uznesenia vlády, na základe ktorých vznikli zmluvy a dodatky k nim. Súčasná vláda vedie vyšetrovanie z hľadiska Trestného zákonníka.