Národná banka Slovenska si uctila Mojmíra I

NITRA / BRATISLAVA – Národná banka Slovenska (NBS). Mincovňa Kremnica, štátny podnik a Rímskokatolícka cirkev, Nitrianska arcidiecéza dnes o 14.00 začínajú predaj zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 EUR. Predaj sa začne v aule Kňažského seminára svätého Gorazda v Nitre. Ten sa nachádza na Pribinovom námestí číslo 5. Finančné noviny informovala NBS.

Mojmír I. sa narodil okolo roku 800 a zomrel približne v roku 846. Bol asi od roku 830 moravské, od roku 833 veľkomoravské knieža. Okolo roku 833 vyhnal Nitrianske knieža Pribinu a spojením oboch kniežatstiev vznikol nový štátny útvar Veľká Morava. S pôsobením Mojmíra I. je spojený významný úsek dejín Slovenska z 9. storočia.

Moravskému kniežaťu Mojmírovi náleží zásluha za zjednotenie moravsko-slovenských kmeňov vo vyšší útvar, opierajúci sa o Moravu a Dunaj a uznávajúci zvrchovanosť Franskej ríše, bez hlbšieho záujmu o to, čo sa práve dialo v západnom susedstve. Mojmíra možno pokladať za tvorcu druhej slovanskej ríše, ktorú byzantský cisár Konštantín Porfirogennetos, neskoršie nazval Veľkou Moravou. Táto ríša sa skladala z územia dnešného Slovenska. Išlo zväčša o južné kraje, pod úpätím Západných Karpát) a z povodia Moravy.

Na rozhraní germánsko-slovanského sveta Mojmír obratne uskutočňoval svoje zjednocovateľské zámery. Dovolil, aby sa z nemeckého prostredia šírila kresťanská kultúra. Kresťanské náboženstvo sa pravdepodobne u nižších vrstiev obyvateľstva, pre nedostatok slovensky hovoriacich kňazov, stretávalo s ťažkosťami, a preto aj s neúspechom.