Národná banka Kazachstanu znížila základnú úrokovú mieru na 16 percent

Výbor pre menovú politiku Národnej banky Kazašskej republiky rozhodol o znížení základnej sadzby na 16 % ročne s koridorom +/- 1 percentuálny bod, informuje tlačová služba centrálnej banky.

Ročná inflácia sa rytmicky spomaľuje. Vonkajší inflačný tlak postupne klesá na pozadí kontrakčnej politiky centrálnych bánk a znižovania svetových cien potravín. Existujú však určité faktory a riziká, ktoré si vyžadujú pozornosť. Medzi domáce faktory inflácie patria fiškálne stimuly, silný domáci dopyt a vysoké inflačné očakávania. Zvýšili sa riziká realizácie sekundárnych efektov zo zvýšenia regulovaných cien, ktoré boli predtým kompenzované dynamikou výmenného kurzu tenge.

Ročná inflácia klesla v septembri 2023 na 11,8 % po trajektórii vedúcej k dolnej hranici rozpätia prognózy na rok 2023 – 10 – 12 %. K poklesu inflácie dochádza v kontexte mierne prísnej menovej politiky a pokračujúcich fiškálnych stimulov na pozadí postupného vyčerpania efektu minuloročnej vysokej bázy. Septembrový údaj bol nižší, ako sa očakávalo, v dôsledku miernejšieho než očakávaného zvýšenia taríf za služby. Mesačná inflácia bola 0,6 %, čo je stále výrazne nad historickými priemermi. Jadrová inflácia, ktorá charakterizuje stabilitu inflačných procesov, sa stabilizuje, poznamenala národná banka.

Inflačné očakávania sa napriek spomaleniu inflácie o niečo zrýchlili. Očakávaná ročná inflácia bola v septembri 17 % (v auguste 16,4 %). Vnímaný rast cien v septembri sa zároveň znížil na 17,8 % (v auguste – 18,4 %). Vo všeobecnosti dynamika očakávanej a vnímanej inflácie odráža realizáciu reforiem na trhu s bývaním a komunálnymi službami a rastúce ceny palív a mazív. Ročná inflácia sa v septembri 2023 znížila na 11,8 % pozdĺž trajektórie vedúcej k dolnej hranici prognózy rozsah pre rok 2023 – 10-12%. K poklesu inflácie dochádza v kontexte mierne prísnej menovej politiky a pokračujúcich fiškálnych stimulov na pozadí postupného vyčerpania efektu minuloročnej vysokej bázy. Septembrový údaj bol nižší, ako sa očakávalo, v dôsledku miernejšieho než očakávaného zvýšenia taríf za služby. Mesačná inflácia bola 0,6 %, čo je stále výrazne nad historickými priemermi. Jadrová inflácia, ktorá charakterizuje stabilitu inflačných procesov, sa stabilizuje, poznamenala národná banka.

Ministerstvo poznamenalo, že inflačné očakávania sa napriek spomaleniu inflácie o niečo zrýchlili. Očakávaná ročná inflácia bola v septembri 17 % (v auguste 16,4 %). Vnímaný rast cien v septembri sa zároveň znížil na 17,8 % (v auguste – 18,4 %). Vo všeobecnosti dynamika očakávanej a vnímanej inflácie odráža realizáciu reforiem na trhu s bývaním a komunálnymi službami a rastúce ceny palív a mazív.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.