Nadácia NBS hľadá hodnotiteľov projektov

BRATISLAVA – Nadácia Národnej banky Slovenska (NBS) zverejnila výzvu. V nej prináša informácie o konkurze pre externých hodnotiteľov projektov.

Ako NBS uvádza na svojej stránke “finančné vzdelávanie a finančná veda a výskum sú oblasti, ktoré potrebujú nabrať nový dych. NBS zakladá nadáciu, ktorá bude  podporovať projekty práve v týchto oblastiach. Pred vyhlásením prvých grantových výziev ponúka Nadácia NBS spoluprácu odborníkom v oblasti finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania a/alebo finančnej a ekonomickej vedy a výskumu. Ich úlohou bude posúdiť kvalitu projektov a vypracovať k nim odborný posudok. Spolupráca na vypracovaní posudkov je honorovaná. Všetky informácie sú zverejnené vo VÝZVE tu. Uzávierka prijímania prihlášok je 30. apríla 2022.