Väčšia spolupráca pri boji s daňovými podovodmi

BRATISLAVA – Boj proti daňovým podvodom a tunelovaniu verejného majetku bude mať koordinovanejšiu podobu. Finančná správa sa na užšej operatívnej spolupráci dohodla s políciou.

Prehĺbenie spolupráce deklarovali po spoločných rokovaniach ministra financií SR Eduarda Hegera, ministra vnútra SR Romana Mikulca s prezidentom finančnej správy Jiřím Žežulkom a dočasne povereným prezidentom Policajného zboru SR Petrom Kovaříkom.

V prvom rade bude spolupráca na operatívnej báze, kde prirodzene má byť, ale, žiaľ, nebola,” povedal Heger. Minister financií pripomenul, že aj keď sa v minulosti niekedy podklady z FS dostali na políciu. pre nedostatok ďalšej komunikácie sa prípady často nevyriešili.

Minister vnútra Roman Mikulec ocenil, že nový prezident FS Jiří Žežulka našiel okamžite po svojom menovaní s povereným prezidentom polície Petrom Kovaříkom veľa spoločných bodov a tém na spoluprácu. “Ja si uvedomujem, že spolupráca s ministerstvom financií a finančnou správou je v odhaľovaní ekonomickej trestnej činnosti veľmi dôležitá a podstatná,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Našli sme spoločnú reč v niekoľkých oblastiach, aby sme boli schopní odhaľovať daňovú trestnú činnosť tak, aby peniaze do štátneho rozpočtu dorazili v očakávanom množstve. Nie je možné, aby finančná správa alebo policajný zbor postupovali separátne. Dnes sme deklarovali, že sme schopní spolupracovať,“ vyhlásil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Intenzívnejšie majú spolupracovať aj nižšie zložky oboch inštitúcií s cieľom lepšieho odhaľovania a postihovania ekonomickej trestnej činnosti. Finančná správa preto napríklad odstráni prekážky, ktoré neumožňovali správcom dane podávať trestné oznámenia priamo policajným orgánom. „Ak daňový alebo colný úrad príde k záverom, že sú okolnosti, ktoré nasvedčujú splnenie skutkovej podstaty trestného činu, tak sa obrátia na políciu. Doteraz musel úrad kontaktovať príslušný kontaktný bod, ktorý svojvoľne rozhodol, či bude alebo nebude podané trestné oznámenie. Vraciame sa späť do normálneho zákonného stavu,“ doplnil prezident finančnej správy.