Na Slovensku ponúka služby súkromná firma Slovensko-kazachstanská obchodná asociácia

BRATISLAVA / ASTANA – Cieľom Slovensko-kazachstanskej obchodnej asociácie je rozvoj vzájomného obchodu.

Finančné noviny o cieľoch asociácie informoval jej prezident Peter Olejár.

“Cieľom Slovensko-kazachstanskej obchodnej asociácie je podporovanie rozvoja vzájomných vzťahov v obchodnej a hospodárskej oblasti. Podporujeme iniciatívy a projekty podnikateľov a investorov oboch krajín. Poskytujeme potrebné informácie o zákonoch, ich ustanoveniach, zvyklostiach, praktikách a o vývoji slovenského a kazachstanského trhu,” povedal pre Finančné noviny Peter Olejár.

Podľa jeho slov asociácia spolupracuje priamo s ministerstvami, ktoré majú dopad na obchodné vzťahy, zjednodušuje ich vzájomne výmeny. Poskytuje maximálnu možnú pomoc každému, kto sa v obchodných záležitostiach obráti na ktorúkoľvek z oboch krajín. Pre hladký priebeh spolupráce propaguje, podporuje a chráni na miestnych úradoch záujmy členských podnikateľských subjektov na území oboch zmluvných strán.  Asociácia tiež podporuje spoločenské, kultúrne, športové, vzdelávacie, vedecko-výskumné a environmentalistické aktivity.

Ekonomika Kazachstanu je najväčšia v Strednej Ázii v absolútnom vyjadrení aj v prepočte na obyvateľa. Kazachstan prilákal do roku 2021 zahraničné investície v hodnote viac ako 370 miliárd USD, odkedy sa po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu stal nezávislou republikou . 

Má zásoby ropy, ako aj minerálov a kovov. Má tiež značný poľnohospodársky potenciál, so svojimi rozsiahlymi stepnými územiami, v ktorých sa nachádza chov dobytka aj výroba obilia. Hory na juhu sú dôležité pre jablká a vlašské orechy ; oba druhy tam divo rastú. Priemyselný sektor Kazachstanu spočíva na ťažbe a spracovaní týchto prírodných zdrojov.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com