Muži a ženy na Slovensku často žijú „bez papiera“

Spoločenské zmeny so sebou priniesli aj odklon od tradičného chápania rodiny založenej manželstvom. V súčasnosti mladí ľudia viac uprednostňujú partnerské spolužitie bez uzavretia manželstva, teda ľudovo povedané nechýba im k tomu, aby žili spolu “papier”. Sociológovia tento partnerský vzťah nazývajú pojmom “nezosobášené spolužitie”, alebo ešte odbornejším slovom “kohabitácie”. Čím viac cudzích slov, tým vedeckejšie to vyzerá.

Sociológovia Roman Ďžambazovič z Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Branislav Šprocha z Centra spoločesnkých a psychologických vied Slovenskej akadémie vied   sa venovali problematike nezosobášených partnerských vzťahov v štvrtom minuloročnom čísle časopisu Sociológia. Fenomén spolužitia bez papiera sa nielen vo svete, ale aj na Slovensku viditeľnejšie objavuje v druhej polovici šesťdesiatych rokov. V týchto rokoch bol v Sovietskom zväze, po rokoch vedenia krajiny Josifom Visarionovičom (Džugašvilim) Stalinom, odmäk, teda uvoľnenie vzťahov v spoločnosti.

Prejavilo sa to aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy, ktoré patrili do svetovej socialistickej sústavy. Svetová socialistická sústava alebo socialistické spoločenstvo bolo, z pohľadu socialistických krajín, sociálno-ekonomické spoločenstvo, ako abstrakcia, všetkých socialistických krajín, ktoré spájala spoločná „socialistická cesta vývoja“ a charakterizovala ich jednota základných záujmov a cieľov, ako aj rovnaký typ hlavných politických a ekonomických štruktúr.

Pred zmenami spoločenského zriadenia na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov existovali dva faktory, ktoré boli prekážkou spoločného žitia muža a ženy “bez papiera”.  Prvým bola nedostupnosť bytov pre páry žijúce v spoločnom zväzku. Byty mohli získať len manželia. Okrem toho obyvatelia sa štylizovali do pozície, že odsudzujú slobodnú lásku. Aj starší ľudia sa po rozvode, keď si našli nových partnerov  preto znovu sobášili.

Po roku 1990 sa však postoje mužov, žien, ale aj celej verejnej mienky menia. Počet párov, ktoré spolu žijú “bez papiera” stúpa.  Existuje niekoľko vzájomne súvisiacich príčin, prečo mladé páry žijú spolu bez sobáša. Je to neistota na trhu práce, ktorá vedie k tomu, že muži a ženy odkladajú sobáš, ale aj plodenie detí. Podľa priemerných údajov pred rokom 1990 muži vstupovali do manželstva, keď mali 25 rokov a ženy keď mali 22 rokov.  Dnes muži naťahujú na seba manželský chomút vo veku 32 rokov a ženy im ho nasadzujú, keď majú 29 rokov. Počet zväzkov “bez papiera” stúpa aj z dôvodu zvýšenie rozvodovosti.  V rokoch 1991 až 2011, keď bolo posledné sčítanie ľudu, sa počet rozvodov na Slovensku zdvojnásobil.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.