Most spojí Ruskú federáciu a poloostrov Krym

V najbližšie dni sa otvorí Krymský most, nazývaný tiež Kerčský most, ktorý prechodom cez Kerčský prieliv. Most bude pozostávať z dvoch susediacich mostov – železničného  a cestného. Most spája Tamanský polostrov v na ju Ruskej federácie cez ostrov Tuzla a Tuzluský výbežok na poloostrove Krym.  Most má 19 kilometrov. Sú na ňom štyri automobilové prúdy a dve železničné trasy.

V roku 1870 britská vláda po úspešnej výstavbe Indicko-európskeho telegrafu uvažovala o železničnej trase z Anglicka do Indie cez Krym a cez Kerčskú úžinu, ale potom sa realizácia projektu považovala za príliš nákladnú. O výstavbe mostu sa uvažovalo už v čase cára Mikuláša II. O myšlienke uvažoval v roku 1903. Odložil ju kvôli Rusko-Japonskej vojne. Úvahy o výstavbe mostu sa objavili pred II. svetovou vojnou.

 

V rokoch 1942-1943 nemecké jednotky na území Kerčského prielivu vybudovali lanovku s kapacitou až 1000 ton nákladu za deň. Albert Speer poznamenal strategickú povahu trasy, ktorá zabezpečovala dodávky materiálu postupujúcim divíziám. Hitler požadoval vybudovať päť kilometrový most. Jednotky tretej ríše začali budovať, ale kvôli ofenzíve Červenej armády ho nedokončili.

V apríli 1944 začala výstavba železničného mosta cez úžinu.  Stavba bola dokončená na jeseň toho istého roku “pri príležitosti 27. výročia Veľkej októbrovej revolúcie”. Postavili ho z materiálu, ktoré po sebe zanechala nemecká armáda.

Existujú však dôkazy, že sovietske vedenie plánovalo výstavbu mosta ešte pred vojnou a časť materiálu si objednala v Nemecku. Most nemal bariéry proti ľadu.  Vo februári 1945 asi 30% pylónov poškodil ľad z Azovského mora. Len pár dní pred zničením mostu po ňom prešiel vlak sovietskej delegácie, ktorá sa vrátila z Jaltskej konferencie.

V roku 2008 projekt a výstavba mosta sa dostala do dokumentu “Dopravná stratégia Ruskej federácie do roku 2030”. O možnosti výstavby sa rokovalo v roku 2008 na úrovni predsedov vlád a v roku 2010 na úrovni prezidentov Ukrajiny a Ruska. Cena sa odhadovala od 0,5 do 4 miliárd amerických dolárov. Po rokovaniach 17. decembra 2013 v Moskve sa podpísala dohoda medzi vládou Ruskej federácie a kabinetom ministrov Ukrajiny o spoločných akciách na organizáciu výstavby dopravného prechodu cez Kerčský prieliv.

Krymský most je predmetom územných sporov medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou v súvislosti s pripojením Krymu Ruskej federácii. Názory strán na otázku suverenity územia nad Kerčenským prielivom sú protichodné. Rusko tvrdí, že je to súčasťou jeho územia, Ukrajina tvrdí, že ide o okupované územie. Krymský most je najdlhším mostom v Európe.