Baníci pociťujú ohrozenie, liberáli zatiaľ ešte nie

Baníci a občania spustili petíciu, ktorá žiada zachovanie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre. Petičný výbor tvrdí, že bez ťažby hnedého uhlia budú v regióne ohrozené sociálne istoty. Zámery prezentujú na vlastnej internetovej stránke a v sociálnych sieťach.

„My, dole podpísaní občania, prostredníctvom tejto petície žiadame kompetentných, aby podnikli všetky kroky smerujúce k zachovaniu ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre v určených dobývacích priestoroch Handlová a Nováky.  Ťažba uhlia v 12. ťažobnom poli Nováky je prirodzeným pokračovaním ťažby v rámci otvoreného ložiska uhlia v súlade s dlhodobou koncepciou ťažobnej činnosti akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. Petičná akcia je v súlade s vládou schválenými strategickými dokumentmi a s Banským zákonom, ktorý ukladá spoločnosti vyťažiť zásoby hnedého uhlia vo výhradnom ložisku racionálne a čo najúplnejšie. Pokračovanie ťažby zabezpečí sociálnu stabilitu regiónu počas transformácie uhoľného baníctva.“ Tvrdia autori výzvy k petícii.

Koncepcia

Príprava ťažby uhlia z 12. poľa v dobývacom priestore Nováky nadväzuje na dobývanie uhlia v súčasnosti prevádzkovaných poliach – v 7. a 11. poli Nováky, v rámci dlhodobej koncepcie ťažby. Priestor pre ťažbu hnedého uhlia  s názvom 12. pole Nováky je v súlade so schválenými strategickými zámermi vlády SR v oblasti energetickej bezpečnosti, o výrobe elektrickej energie z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 2030. Rešpektuje ustanovenia Banského zákona o racionálnom a hospodárnom doťažení uhoľných zásob ložiska.

Autori výzvy k petícii píšu, že tvrdenia, že Elektráreň Nováky končí v roku 2021 sú nepravdivé. Člen predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček 10. 4. 2018 v Bojniciach, počas diskusného fóra Okrúhly stôl k centralizovanému zásobovaniu teplom v mestách Prievidza a Nováky, vyhlásil, že sú pripravení prevádzkovať ju aj po roku 2023, na ďalších 10 rokov. Navyše ENO už dnes plní ekologické kritériá, ktoré Európska únia vyžaduje po roku 2021.

Ako uvádza portál Euractiv, Horná Nitra bude jedným z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny, ktorú Európska komisia zriadila na spoluprácu a pomoc pri hľadaní konkrétnych riešení pre ich transformáciu. Minister životného prostredia László Sólymos ohlásil pri príležitosti summitu Jedna Planéta útlm ťažby spaľovania hnedého uhlia v Novákoch do roku 2023.

Smernica

Návrh novej smernice Európskej komisie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou totiž už nepočíta s možnosťou podpory pre domáce zdroje. Tie môžu v súčasnosti členské štáty uprednostniť až do výšky 15 percent podielu výroby elektriny z dôvodu bezpečnosti dodávky. Je reálne, že nová smernica bude schválená a Slovensko ju bude musieť zohľadniť.

Ťažba uhlia by sa tak utlmila podstatne skôr ako v roku 2030. Spotrebitelia elektriny by zároveň ušetrili asi 100 miliónov eur ročne, ktoré cez poplatky posielajú na bane. Priemerná slovenská domácnosť dáva na baníkov za rok 11 eur.

Na Slovensku sa ako domáci zdroj už od roku 2005 podporuje práve ťažba hnedého uhlia v Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP). Elektráreň Nováky tak povinne nakupuje hnedé uhlie, ktoré vyťažia hornonitrianski baníci. Všeobecný hospodársky záujem pre hnedé uhlie odklepla vláda pred dvomi rokmi až do roku 2030. Rezort hospodárstva vtedy dôvodil, že inak by prenosová sústava nemala k dispozícii dostatok regulačného výkonu.

Liberáli

Banícky priemysel nemá žiadnu budúcnosť, povedal minulý rok, presnejšie 17. 7. 2017,  predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. „Ako vieme, z peňazí daňových poplatníkov rok čo rok ide približne 100 miliónov eur na dotácie do uhoľných baní. Je to obrovská suma, na ktorú sa musia daňovníci skladať a v podstate sa živí priemysel, ktorý nemá žiadnu budúcnosť,“ povedal na tlačovej besede Sulík.

Podľa neho vláda namiesto toho, aby hľadala riešenia pre baníkov, tak hľadá skôr riešenia pre šéfa Hornonitrianskych baní Petra Čičmanca. „Jemu to samozrejme vyhovuje. A povedzme si na rovinu, že to vyhovuje aj Robertovi Ficovi, lebo ako je známe, Robert Fico osobne berie úplatky z týchto dotácií,“ zdôraznil Sulík.

Podľa liberálov vláda by mohla už zrušiť takzvaný všeobecný hospodársky záujem, na základe ktorého odberatelia elektriny platia vo svojich faktúrach aj podporu ťažby hnedého uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny v tepelnej elektrárni. A to aj napriek tomu, že by hrozilo prepúšťanie baníkov na Hornej Nitre a uzavretie Hornonitrianskych baní Prievidza.