Moskva: závislosť rubľa od rozpočtového pravidla

MOSKVA – Môžu fungovať rozpočtové pravidlá verejných financií bez nákupov a predajov devíz?

Odpoveď na túto otázku hľadali ekonómovia Ministerstva financií Ruskej federácie. Operácie centrálnej banky, teda Banky Ruska v rámci rozpočtových pravidiel umožňujú stabilizovať kurz rubľa a znížiť jeho závislosť od výkyvov cien ropy, tvrdí ministerstvo. Bez rozpočtového pravidla by zdraženie ropy prudko posilňovalo kurz rubľa, a naopak.

V ministerstve hodnotili citlivosť kurzu rubľa pri použití rozpočtového pravidla, a bez neho. Operácie centrálnej banky vykonávané menom Ministerstva financií Ruske federácie keď nakupuje devízové prostriedky pri dodatočných príjmoch z predaja ropy a pri ich predaji pri deficite príjmov z predaja ropy. “sterilizujú vplyv výkyvov cien ropy na bežnom účte platobnej bilancie”.. To umožňuje premiestniť do rezerv konjunkturálne prebytky prílev devíz. Naopak keď je nedostatok príjmov zväčšiť ich ponuku.

Výpočty potvrdzujúce tieto efekty predstavil na seminári vebovanému ekonomickému výskumu Banky Ruska a Ruskej ekonomickej školy riaditeľ odboru rozpočtovej politiky ministerstva a strategického plánovania Vladimír Cibanov.

Ruská centrálna banka robí na finančnom trhu operácie menom Ministerstva financií Ruskej federácie od roku 2017. “Tieto operácie umožňujú stabilizovať kurz pri výkyvoch cien ropy.”, “poznamenal Cibanov. Závislosť kurzu rubľa pred zavedením rozpočtového pravidla od cien ropy bola vyššia.

Rozpočtové pravidlo spojné s predajom ropy a zemného plynu existuje v Ruskej federácii od roku 2004. Odvtedy ho štyri razy upravili. Jeho verzia spojená s predajom, alebo nákupom devíz začala fungovať od roku 2017 na otvorenom voľnom trhu. V roku 2022 vláda pozastavila fungovanie mechanizmu. Dovtedy sa prebytočné príjmy z predaja ropy a zemného plnu presúvali na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu. Od roku 2023 fuguje nová schéma. V minulosti rozpočtové pravidlá predpokladali akumulaciu finančných prostriedkov vo Fonde národného bohatstva prebytočnými peniazmi. Bolo to vtedy ak cena ropy presiahla v roku 2017 hladinu 40 USD ya barel. Teraz je to tak, že príjmy za ropu presiahnu určité množstvo peňazí V rokoch 2023 – 2025 to má byť  8 biliónov rubľov. Táto suma sa má od roku 2026 ročne zväčšovať o 4 %.  Devízové operácie centrálna banka robí v čínskych juanoch a nie ako predtým v amerických dolárov a eurách.

Podľa prepočtov ruského ministerstva financií, bez použitia rozpočtového pravidla, kolísania kurzu rubľa pri zmenách cien ropy a zemného plynu boli veľmi veľké, ale pri jeho použití je krivka priamejšia.

Cibanov v prezentácii ukázal dve krivky pre obidva prípady. Bez rozpočtového pravidla pri cene ropy značny Urals od 30 USD do 100 USD za barel, rovnovážny kurz USD sa znižoval od 90 do 100 rubľov do 40 – 60 rubľov.

Ak sa použije rozpočtové pravidlo sa pri tých istých cenách ropy Urals  sú kurzy rubľa kompatnejšie od 60 do 84 rubľov za USA a od 60 do 72 rubľov.

Priemerná cena ropy značky Urals bola v januári až februári 49,5 USD za barel. USD stojí v Ruskej federácii 75 ruľov. Čo je totožné s rovnováźnym hodnotením ministerstva financií 75 – 80 rubľov pri danej cene ropy. To znamená, že cena 1 USD sa nezhoduje v odhadmi niektorých expertov, ktorí predpokladali kurz medzi 80 – 90 rubľov.

Alternatívny model výpočtu citlivosti kurzu rubľa, ktorý predstavil výskumník laboratóri modelovania ekonomiky Ruska Výskumej univerzity Vyššia škola ekonomiky Grigorij Žirnov, tiež ukázal, že pred zavedením rozpočtového pravidla kurz rubľa veľmi závisel od ceny ropy. Rast jej ceny o 10 % sa prejavoval rastom krzu rubľa o 4,5 %. Po jeho zavedení sa závilosť znížila 2,5 razy.

Rozpočtové pravidlo bude stabilizovať kurz rubľa aj vtedy, keď bude centrálna banka na trhu intervenovať. V svojom referáte navrhol to, aby sa finančné prostriedky vo Fonde národného bohatstva akumulovali v rubľoch a nie v devízových prostriedoch.

Ako pozamenal ekonóm, podstata rozpočtového pravidla je kompenzujúca a nie šetriac. “Ak rozpočtového pravidla niet, a ekonomika je v raste, rast cien ropy a zemného plynu vedie k rstu výdavov,a to vedie k inflácii. Upevňuje to kurz rubľa a to vedie k takzvanej “holandskej chorobe”, povedal ekonóm.

Holandská choroba je ekonomický fenomén, ktorý vyvolá nárast výnosov z jedného odvetvia, ktoré sa stane tak lukratívnym, že príjmy z exportu tohto odvetvia posilnia menu krajiny a zhoršia jej exportné možnosti. Vplyvom jedného odvetvia ostatné sektory v štáte začnú strácať na význame a upadajú.

“Ak existuje rozpočtové pravidlo, výdavky nerastú ako reakcia na rast cien ropy a zemnéh plynu, a to samo o sebe stabilizuje kurz rubľa,” povedal Žirnov.

Poznamenal, že rozpočtové pravidlo vzájomne pôsobí s Fondom národného bohatstva. Ten sa pri prebytočných príjmoch naplňuje v rubľoch a rozpočtové pravidlá obmedzujú výdavky.

Podľa ekonóma intervencie umožňujú krátkodobé vyrovanie výkyvov kurzu rubľa. Preto je kurz rubľa stabilnejší ako ceny ropy.

(Spracované podľa verejne dostupných informačných zdrojov. Finančné noviny nepodporuju vojenský konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou)