Modelový príklad sudcovského dňa na súde

BRATISLAVA – Finančné noviny dostali od anonymného zdroja informácií dokument s názvom “Modelový príklad sudcovského dňa – okresné súdy.” Jeho autor je neznámy. Čitateľom ponúkame úplné znenie dokumentu:

I. 7:30  Odchod z domu.

II. 8:00 Príchod do budovy súdu.

III. 8:30 – 8:15 Káva, čaj, noviny.

IV. Príprava na pojednávanie, vo veci registra “C” (T: dnes o 10.00)

V. 8:52 – 9:56 Štúdium spisu, odbornej literatúry a judikatúry v rámci prípravy na dve pojednávania v registri “Cb” (T: dnes o 11:00 a o 11:30)

a) 8:52 . 9:20 Prvá “Cb” vec;

b) 9:20 – 9:56 Druhá “Cb” vec.

VI.  9:56- 10:00 Presun do pojednávacej miestnosti.

VII. 10:00 – 10:32 Pojednávanie a kontrola zápisnice o pojednávaní v registri “C”.

VIII.  10: 32 – 11:00 Štúdium spisu za účelom prípravy rozhodnutia v registri “Csp”.

IX. 11:00 – 11:30 Prvé pojednávanie v registri “Cb”.

X. 11:30 – 11:47 Druhé pojednávanie v registri “Cb”.

XI. 11:47 – 12:20 Dokončenie písomného rozsudku pre zmeškanie v rozsahu celkovo päť strán.

XII. 12:20 – 13:36 Obed.

XIII. 13:36 –   Podpisovanie jedenástich rozhodnutí v registri “Er”.

XIV. Telefonická konzultácia s kolegom sčasti o právnej otázke netýkajúcej sa veci, ktorá je vám pridelená na rozhodovanie a sčasti o právnej otázke vo vašej veci.

a) 14:02 – 14:20 Konzultácia netýkajúca sa Vašej veci;

b) 14:20 – 14:27 Konzultácia týkajúca sa Vašej veci registra “Cd” – vaše uvažovanie smeruje k meritórnemu rozhodnutiu.

XV. 14:27 – 14:50 Vybavenie súkromných emailov, prestávka v práci.

XVI. 14.50 – 15:11 Písanie rozhodnutia o nariadení neodkladného opatrenia na základe návrhu, ktorý podal žalobca počas konania vo veci samej (v registri “C”) a popri tom štúdium spisu k danej veci. Napísané dve strany, rozhodnutie zatiaľ nie je hotové.

XVII. 15:11 – 15:52 Kontrola a upravovanie dvoch skôr napísaných rozsudkov v registri “Cb”. Úpravy prvého rozhodnutia ešte nie sú dokončené. , trvali do 15:30 a ich výsledkom je jedna nová strana.. Úpravy druhého rozhodnutia, ktoré trvali od 15:30. boli dokončené a rozsudok nadobudol finálnu podobu. Celkový počet strán rozsudku je 12.

a) 15:11 -15:30 Úpravy prvého  “Cb” rozhodnutia, 1. strana nedokončené.

b) 15:30 – 15:52 Úprava druhého “Cb” meritórneho rozhodnutia, 12 strán dokončené.”

XVIII. 15:52 – 16:25 Dopísanie rozhodnutia o nariadení neodkladného opatrenia na základe návrhu, ktorý podal žalobca počas konania vo veci samej (v registri “C”). Rozhodnutie je dokončené podpísané a celkovo má šesť strán.

XIX. 16:25 – 17:00 Odchod z budovy súdu. Počas cesty domov nešoférujete, ale venujete čas zaistení majetku, bez súvislosti s konkrétnou vám pridelenou vecou.

XX. 17:00 – Osobné aktivity.

XXI. Domáce štúdium spisu v rámci prípravy na pojednávanie vo veci registra “C”.

XXII. 21:00 – 22:00 Prepis záznamov v denníku sudcovského dňa do elektronickej aplikácie.

Finančné noviny zachovali grafickú podobu dokumentu.

Fotografia: www.pexels.com

Poznámka Finančných novín: Podobný rozpis pracovného dňa existoval pred rokom 1989 v Československej ľudovej armáde.