MMF o rizikách nových krachov bánk v USA

WASHINGTON – Zasiahnutá môže byť až tretina celého bankového systému USA a krach jednej inštitúcie by mohol vyvolať širšiu stratu dôvery v celý sektor, varuje MMF.

Vysoké úrokové sadzby a klesajúce ceny komerčných nehnuteľností predstavujú vážne riziko pre americký bankový systém, uviedol dnes Medzinárodný menový fond a varoval pred hroziacimi tamojšími bankrotmi. V deň výročia kolapsu Silicon Valley Bank bije MMF na poplach ohľadom rizika ďalšieho kola krachov amerických bánk, ktoré by mohol spustiť najhorší pokles hodnoty komerčných nehnuteľností v najväčšej svetovej ekonomike v posledné polstoročie.

„Vysoká koncentrácia rizík spojených s komerčnými nehnuteľnosťami predstavuje významné riziko pre malé a veľké banky v prostredí ekonomickej neistoty a rastúcich úrokových sadzieb, potenciálneho poklesu hodnoty nehnuteľností a zhoršenia kvality aktív,“ uviedol MMF vo vyhlásení. o rizikách finančnej stability vo všeobecnosti a najmä o americkom bankovom sektore.

Rastúce úrokové sadzby v USA viedli k 11-percentnému poklesu cien komerčných nehnuteľností v krajine od roku 2022 a očakáva sa, že tento rok klesnú o ďalších 10 percent. Malé a regionálne americké banky vo veľkom požičiavajú tomuto sektoru a približne tretine celého bankového systému USA by podľa MMF hrozila finančná strata, ak by sa pôžičky, ktoré tieto banky poskytli, ukázali ako zlé.

Obavy o finančnú stabilitu amerického bankového systému sa v posledných týždňoch zintenzívnili po tom, čo spoločnosť New York Community Bancorp stratila štvrtinu hodnoty svojich akcií po vykazovaní strát súvisiacich s komerčnými nehnuteľnosťami. Banky sú nútené vytvárať veľké rezervy na možné straty zo zlých úverov a „očakávajú nové nesplácanie“ úverov, uviedol MMF.

„Existuje dôvod očakávať ďalší nárast nesplácaných úverov v nadchádzajúcich štvrťrokoch: napríklad v USA počet nesplácaných úverov a strát v sektore komerčných nehnuteľností vyvrcholil iba deväť štvrťrokov po nástupe globálnej finančnej krízy v polovici roku 2007,“ uviedol fond.

V marci 2023 SVB a niekoľko regionálnych amerických bánk skolabovalo kvôli držaniu amerických štátnych dlhopisov vo svojich portfóliách, ktorých ceny klesli v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom. Rok po týchto finančných otrasoch MMF tvrdí, že „významná podskupina“ amerických bánk stále čelí problémom so správou svojich súvah a udržiavaním vkladov.

„Ostávajú obavy, že kolaps jedného veriteľa by mohol spôsobiť širšiu stratu dôvery v celý sektor. Okrem nerealizovaných strát spôsobených rastúcimi úrokovými sadzbami je dnes stredobodom záujmu investorov aj úverové riziko niektorých inštitúcií – najmä ich expozícia komerčným nehnuteľnostiam,“ uviedol MMF.