MMF o dôsledkoch vojenského konfliktu Ruskej federácie s Ukrajinou na globálnu ekonomiku

WASHINGTON – Konflikt Ruskej federácie a Ukrajiny je veľkou ranou pre globálnu ekonomiku, poškodil rast a zvýšil ceny. Napísali experti Medzinárodného menového fondu (MMF) Alfred Kammer, Jihad Azur, Abebe Aemro Selassie, Ilan Goldfine a Jang Yong Ri.

Okrem ľudského utrpenia a humanitárnej krízy spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu bude globálna ekonomika pociťovať aj dôsledky spomaľovania rastu a zrýchľovania inflácie.

Dôsledky sa budú šíriť cez tri hlavné kanály. Po prvé, vyššie ceny komodít, akými sú potraviny a energie, povedú k ešte vyššej inflácii, ktorá následne ovplyvní príjem a negatívne ovplyvní dopyt. Po druhé, najmä susedné krajiny budú čeliť narušeniu obchodu, dodávateľského reťazca a remitencií, ako aj historickému nárastu prílevu utečencov. A po tretie, klesajúca podnikateľská dôvera a zvýšená neistota investorov budú mať vplyv na ceny aktív, sprísnenie finančných podmienok a potenciálne zrýchlenie odlevu kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov.

Rusko a Ukrajina sú hlavnými producentmi komodít a destabilizácia už spôsobila prudký nárast svetových cien, najmä ropy a zemného plynu. Ceny potravín prudko vzrástli a pšenica, ktorá predstavuje 30 percent svetového exportu na Ukrajinu a do Ruska, dosiahla rekordné hodnoty.

Ukrajina už utrpela obrovské škody. Bezprecedentné sankcie proti Rusku povedú k narušeniu finančného sprostredkovania a obchodu, čo nevyhnutne vyústi do hlbokej recesie v krajine. Depreciácia rubľa zvyšuje infláciu, čím ďalej znižuje životnú úroveň obyvateľstva.

Pre Európu je energia hlavným kanálom pre prelievanie, keďže Rusko je dôležitým zdrojom dovozu zemného plynu. Vážne následky môžu mať aj väčšie poruchy v dodávateľskom reťazci. Tieto dôsledky zvýšia mieru inflácie a spomalia oživenie ekonomiky po pandémii. Vo východnej Európe dôjde k zvýšeniu nákladov na financovanie a prílevu utečencov. Podľa OSN už prijali väčšinu z 3 miliónov ľudí, ktorí Ukrajinu v poslednom období opustili.

Európske vlády môžu tiež čeliť rozpočtovým problémom v dôsledku dodatočných výdavkov na rozpočty na energetickú bezpečnosť a obranu.

Zatiaľ čo riziká pre nerezidentov spojené s klesajúcimi cenami ruských aktív sa zdajú byť podľa globálnych štandardov mierne, tlak na ekonomiky rozvíjajúcich sa trhov by sa mohol zvýšiť, ak sa investori rozhodnú presťahovať sa do bezpečných aktív. Priame riziká spojené s Ruskom pre väčšinu európskych bánk sú zároveň malé a zvládnuteľné.

Dôsledky vojny Ruska s Ukrajinou už spôsobili otrasy nielen týmto krajinám, ale celému regiónu a svetu a hovoria o dôležitosti globálnej finančnej záchrannej siete a regionálnych mechanizmov na ochranu ekonomiky.

“Žijeme vo svete, ktorý je náchylnejší na šoky,” povedal generálny riaditeľ MMF novinárom na brífingu vo Washingtone. “A potrebujeme silu celej komunity, aby sme prekonali prichádzajúce nepokoje.”

Hoci niektoré z účinkov nemusia byť úplne zjavné po mnoho rokov, už teraz existujú jasné signály, že táto vojna a výsledný nárast cien kľúčových komodít sťaží politikom v niektorých krajinách nájsť krehkú rovnováhu medzi obmedzovaním inflácie a podpora hospodárskej obnovy po pandémii.