MMF: Georgieva sa pýta aký bude rok 2021, východisko vidí vo verejných investíciách

PARÍŽ – Posledná globálna finančná kríza, priviedla svet k poznaniu, že bankový systém by mal byť odolnejší. Povedala to Kristalina Georgieva, výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu na Parížskom mierovom fóre.

Ako poznamenala, urobili sme to, a máme z toho úžitok a finančnú stabilitu uprostred vážnej krízy.

“Otázka, ktorá je pred nami, znie: chystáme sa ešte raz zintenzívniť a vybudovať väčšiu odolnosť voči šoku, ktorému čelíme teraz a tým, ktoré prídu v budúcnosti?,” povedala v svojom vystúpení.

Inými slovami, bude rok 2021 rokom, v ktorom napíšeme ďalší „Príbeh dvoch miest“ – viac nerovnosti v rámci krajín, medzi krajinami, naprieč generáciami? Alebo bude rok 2021 rokom, v ktorom sa stretneme, aby sme vytvorili prosperujúcejší, spravodlivejší a udržateľnejší svet? Položila si rečnícke otázky Kristalina Georgieva.

Rok 2020, je podľa nej rokom najhoršej pandémie za posledné storočie, rok najhoršej recesie od Veľkej hospodárskej krízy, je tiež rokom, v ktorom vlády a centrálne banky konali rozhodujúcim spôsobom synchronizovaným spôsobom , a dať slovo pod svetovú ekonomiku – fiškálne opatrenia v hodnote 12 biliónov dolárov a masívna podpora likvidity centrálnymi bankami.

Čo teda znamená „byť v tom spolu“ pre budúci rok?  Kristalina Georgieva našla na túto otázku tri odpovede. Vychádzajú z teórie Johna Maynarda Keyensa. Pozrime sa na ne.

Výkonná riaditeľka MMF povedala: “Po prvé to znamená, že potrebujeme silný tlak verejných investícií na naštartovanie rastu – v čase, keď máme dostatok nevyužitých kapacít a úrokové sadzby sú veľmi nízke. Mali by sme to robiť koordinovane a nasadiť to s cieľom riešiť ďalšiu krízu, ktorej všetci čelíme, klimatickú krízu, ako aj s cieľom podporovať digitalizáciu – aby sme mohli mať spravodlivejší svet.

A ak sme spolu – ak sa krajiny G20 budú pohybovať spolu, investovať spoločne súčasne, a nie synchronizovaným spôsobom, odhadujeme, že na dosiahnutie rovnakého výsledku môžu minúť o tretinu menej, ako keby konali osamote.

Týmto spôsobom môžeme vytvoriť impulz pre rast a zamestnanosť – a robiť to efektívnejšie spoluprácou.

Po druhé, nesmieme zabúdať na rozvojový svet. Musíme sa ubezpečiť, že majú likviditu a že aj tam máme investície. Pretože ak tak neurobíme, riziko prehĺbenia nerovnosti je vysoké. Strata toho, čo sme dosiahli v boji proti chudobe, môže byť veľmi reálna.

Chcem sa zaručiť za záväzok MMF, že bude súčasťou tejto podpory kvalitných zelených verejných investícií. A rád by som sa ubezpečila, že čo najlepšie využívame SDR, aby sme mohli pomôcť napredovať rozvojovému svetu.

Po tretie – v neposlednom rade – v tejto kolektívnej akcii by sme mali myslieť na to, čo prenecháme budúcim generáciám. Nemôže sa stať, že ich zaťažíme neudržateľným dlhom. Nemôže sa stať, že nám bude chýbať ekologizácia ich budúcnosti.” Povedala v svojom vystúpení výkonná riaditeľka MMF.

Kristalina Georgieva by veľmi rada videla opatrenia na týchto frontoch: verejné investície vysokej kvality – ktoré môžu pomôcť pri fiškálnej udržateľnosti, generovať príjmy a podporiť rast; o predčasnom riešení dlhov, nečakaní na reštrukturalizáciu dlhu; a na zlepšovaní daňových systémov, aby sme ich mohli mať vhodné pre 21. storočie.