Ministerstvo financií SR ohlásilo program reforiem

BRATISLAVA – Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo dokument Moderné a úspešné Slovensko s podtitulom Národný program reforiem.  Úplná verziaa a sumarizácia dokumentu je tu.

Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom zverejnenia je zrozumiteľne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré posunú Slovensko zásadne vpred.