Milan Kundera: Neznesiteľná ľahkosť bytia

PARÍŽ –  Život a kariéra Milana Kunderu.

Milan Kundera, francúzsky spisovateľ českého pôvodu, zomrel 11. júla vo veku 94 rokov. Zomrel v Paríži po dlhej chorobe.

Je synom významného muzikológa Ludvíka Kunderu, bratrancom básnika a prekladateľa Ludvíka Kunderu.

 V roku 1948 maturoval na brnianskom gymnáziu a zapísal sa na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity. Štúdium však skoro prerušil a prešiel na štúdium hudobnej skladby. Absolvoval potom aj Filmovú fakultu AMU a v rokoch 1958 – 1970 tu prednášal svetovú literatúru. V rokoch 1948 – 1950 bol členom KSČ, spoločne s J. Trefulkom vylúčený pre „protistranícku činnosť“. V roku 1956 mu bolo obnovené členstvo; angažoval sa v reformnom hnutí , vystúpil napr. na IV. zjazde Zväzu spisovateľov, všeobecne považovanom za začatiatok Pražskej jari, a roku 1970 bol znova vylúčený a stal sa disidentom. V roku 1975 mu bolo ponúknuté miesto hosťujúceho profesora na  univerzite vo  francúzskom  Rennes, ktoré prijal, a hneď nato do Francúzska odišiel.

Neskôr prednášal aj na univerzite v Paríži. Kvôli emigrácii mu bolo v roku 1979 odobrané česko-slovenské  štátne občianstvo. Zostal teda vo Francúzsku a v roku 1981 získal tamojšie občianstvo. V súčasnosti žije v Paríži. Do Česka sa po roku 1989 vracia len sporadicky a aj vydávanie svojich diel v češtine výrazne obmedzuje Napríklad román  Neznesiteľná ľahkosť bytia vyšiel v Česku až v roku 2006). Svoje posledné diela napísal po francúzsky a do roku 2020 blokoval ich preklad do češtiny. V roku 2019, na podnet premiéra Babiša, požiadal o navrátenie českého občianstva.

Titulná fotografia, autor: Elisa Cabot – Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27744268