MHP: Martin Hudcovský vybehol na rast cien masla

“Beh na maslo.” Pod týmto titulom v prvom tohtoročnom čísle Monitoru hospodárskej politiky (MHPprináša analýzu situácie na trhu masla v Slovenskej republike. Celý bulletin nájdete tu. Názov tohto článku naozaj nie je preklepom, ani snahou zaujať vašu pozornosť netradičným titulkom. Skôr je pokusom o vyjadrenie situácie, ktorú ekonómovia poznajú z oblasti monetárnej politiky a kríz finančných inštitúcií. Napísal autor článku Martin Hudcovský. Ministor Hospodárske politiky vydáva Katedra Hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vedie ju Karol Morvay.

Tzv. „beh na banku“ (bank run) je situácia, keď vkladatelia stratia dôveru v dostupnosť svojich vkladov a masívne (a naraz) vyberajú svoje vklady. A práve takéto správanie vedie k následnému
zániku banky. Podobné správanie by však čiastočne dokázalo vysvetliť vývoj ceny tak bežnej potraviny ako je maslo. To zaznamenalo v druhej polovici roku 2017 rekordný cenový nárast. Už v lete minulého roku začala spoločnosťou rezonovať téma zvyšujúcej sa ceny masla, pričom odhady hovorili o kulminácií ceny masla v predvianočnom období. Zaznelo rovnako niekoľko argumentov, ktoré mali prispieť k vytvoreniu takejto situácie.
V článku nájdeme odpoveď na nasledovnú otázku. Prečo stúpala cena masla? Martin Hudcovský napísal, že efekt výpadku importu, ktorý by za iných okolností viedol k síce badateľnejšiemu
zvýšeniu cien (ale určite nie tak výraznému ako v skutočnosti) sa znásoboval ďalšími dvomi. Efekt rozbehnutého vlaku je popísaný v teórií spotrebiteľského správania ako jav keď ľudia nakupujú produkt hlavne kvôli tomu, že ostatní spotrebitelia ho nakupujú tiež. efektmi. Prvým bol v monetárnej  (peňažnej) oblasti známy„efekt behu na banku“, pretože spotrebitelia sa obávali o dostupnosť tovaru v obchodoch pred Vianocami. To viedlo k rastu dopytu, vypredaniu zásob a samozrejme ešte k rýchlejšiemu rastu ceny. Zároveň dostupnosť masla v obchodoch klesala. K tomu sa k nemu pripojil efekt rozbehnutého vlaku, ktorý motivoval kupovať maslo do zásoby, pretože spotrebitelia jednoducho vzájomne kopírovali svoje správanie. Výsledkom tak bola nevídaný nárast ceny, ktorý z väčšej časti vytvorili hlavne spotrebitelia svojim nákupným správaním. To že sa naozaj jednalo o dočasný efekt možno konštatovať na základe vývoja cien masla po jeho kulminácií v novembri 2017. Už v decembri začala pozvoľne klesať a predpokladá sa, že už v lete tohto roku dosiahne opäť úroveň, ktorú dosahovala pred rokom.