Medziročná harmonizovaná inflácia v januári mierne stúpla, dosiahla 15,1 %

BRATISLAVA – Spotrebiteľské ceny v januári 2023 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15,1 %, v decembri 2022 bola táto hodnota 15,0 %.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v januári 2,8 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Priemerná ročná miera HICP inflácie v januári 2023 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 12,7 %. Je to o 9,3 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v januári minulého roka. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V januári 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vrástli o 2,8 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá: kladný príspevok celého odboru predstavoval viac ako tretinu z celkovej medzimesačnej inflácie (+1,14 percentuálneho bodu). Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v januári v porovnaní s decembrom mal odbor potraviny a nealkoholické nápoje (+0,74 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore reštaurácie a hotely (+0,40 p. b.). Jediný odbor, v ktorom sa znížili ceny v januári oproti decembru bol odbor odevy a obuv (-0,03 p. b.).